[FREE] Luận án - Cải tiến chương trình giảng dạy các môn thể thao tự chọn cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Cần Thơ

Tên luận án: “Cải tiến chương trình giảng dạy các môn thể thao tự chọn cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Cần Thơ”
Tên chuyên nghành: Giáo dục thể chất. Mã số: 62140103
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hòa
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
1.TS VŨ THÁI HỒNG
2. PGS. TS LÊ THIẾT CAN
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
Những đóng góp mới của luận án.
1. Đã đánh giá được thực trạng về chương trình đào tạo, kết quả học tập của sinh viên, thể chất của sinh viên và các điều kiện đảm bảo công tác giáo dục thể chất tại trường Đại học Cần Thơ, cụ thể:
- Thực trạng thực hiện chương trình GDTC trong những năm qua tại trường ĐHCT (thời điểm từ năm 2010 đến năm 2014), với thời lượng chương trình bậc đại học 60 tiết với 2 tín chỉ, các nội dung học gồm 8 môn tự chọn, là quá ít so với các quy định của Bộ GD&ĐT, do đó đã ảnh hưởng đến: kết quả học tập của sinh viên còn nhiều còn xuất hiện số lượng lớn sinh viên đạt loại yếu, kém và loại không đạt; Thể chất của sinh viên trường Đại học Cần Thơ có sự tương đồng với thể chất người người Việt Nam, nhưng lại kém hơn về khéo léo và sức bền và thể lực của còn ở mức thấp so với quy định đánh giá xếp loại của Bộ GD&ĐT nhất là nội dung sức bền.
- Các điều kiện đảm bảo công tác giáo dục thể chất như: Đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất; kinh phí cho các hoạt động TDTT và công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên không chuyên của trường vẫn còn hạn chế.
2. Đã cải tiến chương trình giảng dạy các môn thể thao tự chọn cho sinh viên không chuyên trường Đại học Cần Thơ từ 60 tiết lên 90 tiết (03 tín chỉ) gồm 09 môn: Điền kinh; Taekwondo; Bóng chuyền; Bóng đá; Cầu lông; Bóng bàn; Thể dục nhịp điệu, Bóng rổ, môn cờ vua dành cho sinh viên có sức khỏe yếu hoặc khuyết tật, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được mục tiêu đào tạo của nhà trường và đã được kiểm định đánh giá phù hợp với Thông tư số 25/2005/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy định chương trình môn học GDTC thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học ban hành ngày 14 tháng 10 năm 2015. Đồng thời cải tiến các điều kiện đảm bảo như: thu nhận thêm cán bộ, đề xuất sữa chữa cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động TDTT…cũng đã được cải thiện.
3. Đã triển khai thực nghiệm chương trình giảng dạy các môn thể thao tự chọn cho sinh viên không chuyên trường Đại học Cần Thơ đã chứng minh được hiệu quả bước đầu như sau:
- Chương trình môn GDTC mới đã giúp nâng cao thể chất cho SV không chuyên khóa 40 ĐHCT, thể lực nam sinh viên tăng từ 2,85% đến 8,99% và thể lực nữ sinh viên tăng từ 3,29% đến 14%.
- Sau khi thực nghiệm, nhóm thực nghiệm (SV K40) tốt hơn hẳn nhóm đối chứng (SV K39) và người Việt Nam bình thường cùng lứa tuổi và giới tính.
- Đánh giá thể lực theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại của Bộ GD&ĐT, thể lực của sinh viên không chuyên Trường ĐHCT sau khi thực nghiệm, loại tốt và đạt đã tăng lên, loại không đạt giảm xuống.
- Các ý kiến đánh giá của các chuyên gia, đánh giá của Hội đồng thẩm định chương trình và kết luận của Hội đồng Khoa học Đào tạo trường Đại học Cần Thơ đều đánh giá chương trình đáp ứng được tính khoa học, đáp ứng được mục tiêu đào tạo trong thời kỳ mới.
Đây là những thành công trong chương trình cải tiến của đề tài giúp nâng cao chất lượng giảng dạy tại trường Đại học Cần Thơ.
LINK TẢI:
Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng