[FREE] Luận án - Nghiên cứu xây dựng chương trình các môn thể thao tự chọn theo mô hình câu lạc bộ trong đào tạo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Sài Gòn

Tên luận án: “Nghiên cứu xây dựng chương trình các môn thể thao tự chọn theo mô hình câu lạc bộ trong đào tạo tín chỉ của sinh viên trường Đại học Sài Gòn”
Tên chuyên nghành: Giáo dục thể chất. Mã số: 62140103
Nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Cương
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS NGUYỄN VIẾT NGOẠN
2. GS. TS LÊ NGUYỆT NGA
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Tp. Hồ Chí Minh
Những đóng góp mới của luận án.
1.Luận án đã sử dụng Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, các tiêu chuẩn của thông tư 04/2016/TT-BGDĐT để đánh giá thực trạng chương trình GDTC các môn thể thao tự chọn của trường Đại học Sài Gòn. Từ đó đưa ra các kết quả về học tập, thực trạng thể lực chung, mức độ nhu cầu về các môn thể thao của sinh viên, mức độ đánh giá của giảng viên, các điều kiện đảm bảo của chương trình. Trên cơ sở các kết quả trên, luận án đã chỉ ra được những ưu nhược điểm của chương trình và đi đến kết luận, phải xây dựng một chương trình mới, phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng xu thế hội nhập và sứ mệnh phát triển của nhà trường. Chương trình mới cũng được luận án sử dụng các tiêu chuẩn trên để đánh giá.
2.Luận án đã xây dựng được chương trình các môn thể thao tự chọn theo mô hình câu lạc bộ dựa trên cơ sở các văn bản pháp lý của Chính phủ và của Bộ GD&ĐT, bao gồm 5 môn: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông với thời lượng là 90 tiết (3 tín chỉ), thực nghiệm trong 1 năm học với 3 học kỳ. Các điều kiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu về xây dựng chương trình. Chương trình được xây dựng thông qua việc lấy ý kiến của tập thể cán bộ giảng viên trong và ngoài trường với kết quả đạt được là 100% đồng ý tán thành. Qua đó, Ban giám hiệu phê duyệt cho thực nghiệm kiểm chứng trên đối tượng sinh viên trường Đại học Sài Gòn. Quá trình xây dựng chương trình được tiến hành trong khuôn khổ đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn khách quan trong giáo dục đại học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của giảng viên. Nội dung chương trình và mục tiêu của chương trình phù hợp với khả năng tiếp thu của sinh viên. Cấu trúc chương trình và thời lượng chương trình đảm bảo tính sư phạm, tính cập nhật..đủ điều kiện để sinh viên hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động , thói quen vận động suốt đời. Chương trình sẽ đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể thao trong sinh viên, cung cấp cho sinh viên kĩ năng vâng động cơ bản, chơi tốt được một môn thể thao, nâng cao sức khỏe và thói quen tập luyện suốt đời.
3.Hiệu quả của chương trình sau khi ứng dụng mô hình CLB vào trong giảng dạy các môn thể thao tự chọn đã làm tăng trưởng về thành tích thể lực của cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng, thành tích thể lực của nhóm thực nghiệm có sự tăng trưởng tốt hơn nhóm đối chứng. Qua phân loại thể lực theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, nhóm thực nghiệm có số lượng sinh viên đạt thành tích ở mức “Tốt” và “Đạt” cao hơn nhóm đối chứng. Kết quả khảo sát sinh viên về mức độ hài lòng đối với chương trình sau thực nghiệm được thể hiện ở kết quả rất hài lòng chiếm tỉ lệ đa số, chất lượng của chương trình được đánh giá cao, kích thích sự đam mê các môn thể thao mà sinh viên ưa thích, tạo động lực tham gia CLB thể thao. Tỷ lệ đánh giá chương trình ở mức độ phù hợp và rất phù hợp của giảng viên, cán bộ quản lý chiếm tỷ lệ cao. Như vậy chương trình các môn thể thao tự chọn theo mô hình câu lạc bộ có tính khả thi và mang lại hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội và của đông đảo sinh viên.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download             
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng