[FREE] Luận án- Nghiên cứu nội dung môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Đề tài luận án: “Nghiên cứu nội dung môn GDTC cho sinh viên trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá”.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số : 62.14.01.03
Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Ngọc Trung
Khóa đào tạo: Không tập trung; Từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2017 Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. Trần Tuấn Hiếu
2. PGS. TS. Phạm Đình Bẩm
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đánh giá được toàn diện thực trạng công tác GDTC của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cơ bản đã đáp ứng được chương trình GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về số lượng học phần và số tiết học và số lượng môn học theo quy định. Thông qua phân tích thực trạng môn GDTC của nhà trường cho thấy số lượng môn học, nội dung môn học, các chế độ chính sách của giáo viên đã theo kịp mặt bằng chung và các quy định của nhà nước; đội ngũ giáo viên được
tăng lên theo từng năm học, có thể đảm nhận được yêu cầu giảng dạy; nguồn kinh phí, sân bãi dụng cụ, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện TDTT chưa đáp ứng thực tế đào tạo của nhà trường với nhiều loại hình khác nhau
2. Qua nghiên cứu đã lựa chọn được 8 nội dung môn GDTC gồm: Học phần bắt buộc 2 môn: Thể dục, Điền kinh; Học phần tự chọn 6 môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng rổ, Aerobic, Khiêu vũ thể thao phù hợp với sinh viên của trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
3. Thực nghiệm đánh giá 8 nội dung đã lựa chọn trước và sau, đồng thời được thẩm định qua ý kiến đánh giá của các nhà quản lý, các chuyên gia, giảng
viên, sinh viên trực tiếp dạy và học nội dung môn GDTC cho thấy, thể lực của sinh viên khi thực nghiệm các nội dung môn GDTC nhóm thực nghiệm đã có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê cần thiết với t tính > t bảng ở ngưỡng P < 0.05, tăng trưởng về kết quả học tập so với nhóm đối chứng ở cả sinh viên nam và sinh viên nữ. Như vậy nội dung môn GDTC đã lựa chọn, đem lại hiệu quả cao cho môn học GDTC trong đào tạo sinh viên trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download             Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng