[FREE] Luận án - Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ tập luyện của nam VĐV đua xe đạp lứa tuổi 13 - 15 một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu)

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Đề tài luận án: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá trình độ tập luyện của nam VĐV đua xe đạp lứa tuổi 13 - 15 một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (giai đoạn chuyên môn hoá ban đầu)”.
Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao
Mã số : 62 14 01 04
Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ ANH ĐỨC
Khóa đào tạo: Không tập trung . Từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2016.
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. GS.TS Nguyễn Xuân Sinh 2. PGS Nguyễn Văn Trạch
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Luận án đã lưa chon được 18 chỉ tiêu đánh giá trình độ tập luyện của nam vận động viên đua xe đạp lứa tuổi 13-15 một số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam.
2. Luận án xây dựng được thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện cho vận động viên đua xe đạp lứa tuổi 13-15 một số tỉnh, thành phố miền Bắc Việt Nam.
3. Luận án đã tiến hành kiểm chứng tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện đã lựa chọn cho vận động viên đua xe đạp lứa tuổi 13-15 trong một năm tập luyện và thi đấu tại một số tỉnh, thành phố miền Bắc bằng phương pháp tự đối chiếu. Kết quả cho thấy tiêu chuẩn đánh giá trình độ tập luyện có thể ứng dụng được.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download              
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng