Like Page để cập nhật tài liệu mới ngay trên facebook nhé

[FREE] Luận án - Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đề tài luận án: :“Nghiên cứu phát triển thể thao trường học trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương”
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
LINK TẢI:
Toàn văn: Download             Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY