[FREE] Luận án - Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Đề tài luận án: “Nghiên cứu loại hình câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động có hiệu quả phù hợp với tổ chức Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao của Đại học Quốc gia Hà Nội”.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số : 62 14 01 03
Khóa đào tạo: Khôngtậptrung. Từtháng 11/2013 đếntháng 11/2017.
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Minh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Lương Kim Chung
2. PGS.TS Phạm Xuân Thành
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1/ Luận án đã cung cấp những thông tin chính xác về thực trạng công tác GDTC và phong trào hoạt động TDTT ngoại khóa tại các trường Đại học thành viên và Trung tâm GDTC&TT ĐHQGHN (đội ngũ cán bộ giảng viên, tài chính và cơ sở vật chất, kế hoạch, chương trình hoạt động, quan tâm của lãnh đạo trong toàn ĐHQGHN), về những ý kiến đóng góp của cán bộ quản lý, giảng viên TDTT và sinh viên qua hội thảo khoa học chuyên đề phát triển phong trào  TDTT ngoại khóa tại ĐHQGHN.
2/ Trên cơ sở ứng dụng lý luận và nghiên cứu thực tiễn luận án đã xác định 2 loại hình CLB TDTT ĐHQGHN và được sự nhất trí của tập thể cán bộ GV Trung tâm GDTC. Đó là: Câu lạc bộ TDTT ĐHQGHN do Trung tâm quản lý đã được sự hợp pháp hóa bằng quy chế tổ chức hoạt động huấn luyện VĐV của ĐHQGHN. CLB thể thao – giải trí do Đoàn TN và Hội SV các trường Đại học thành viên thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu, vui chơi, giải trí của đông đảo SV ở ngay cơ sở
3/ Luận án xây dựng và ứng dụng 5 giải pháp về tổ chức điều hình CLB TDTT ĐHQGHN do Trung tâm quản lý, 4 giải pháp về tuyên truyền phát triển CLB thể thao – giải trí ở các trường Đại học thành viên bước đầu đã thu được kết quả: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về thể chất, tinh thần; có hiệu quả rõ rệt với sự gia tăng số lượng CLB cuốn hút đông đảo SV tham gia tập luyện và thi đấu góp phần đẩy mạng quá trình xã hội hóa TDTT trong các trường Đại học; có hiệu quả rõ rệt nâng cao thành tích thể thao và mức độ hài lòng của SV ĐHQGHN.
Qua hơn 07 năm xây dựng và phát triển, một khoảng thời gian chưa phải là dài nhưng những gì mà Trung tâm GDTC&TT ĐHQGHN đã và đang thực hiện khẳng định một tầm vóc mới, vị thế mới trong một kỷ nguyên khoa học công nghệ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, xây dựng đất nước.

LINK TẢI:
Toàn văn: Download              
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng