GIÁO TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN QUỐC YONSEI KOREAN + AUDIO 1 2 3 4 5 6 (연세 한국어)

Bộ giáo trình Yonsei Korean (연세 한국어) được viết bởi trung tâm ngôn ngữ Hàn của trường đại học Yonsei Hàn Quốc. Bộ sách gồm 3 cấp độ chính: 
- Cấp độ sơ cấp: Sách Yonsei Korean 1 2 
- Cấp độ trung cấp: Yonsei Korean 3 4 
- Cấp độ cao cấp: Yonsei Korean 5 6 
Bộ sách hay và bổ ích, phát triển cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Các bạn có thể tìm mua về để học hoặc tải free ở link bên dưới:
R CẤP ĐỘ SƠ CẤP: YONSEI KOREAN + AUDIO 1 - 2
Yonsei 1-1 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 1-2 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 2-1 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 2-2 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
R CẤP ĐỘ TRUNG CẤP: YONSEI KOREAN + AUDIO 3 - 4
Yonsei 3-1 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 3-2 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 4-1 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 4-2 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
R CẤP ĐỘ CAO CẤP: YONSEI KOREAN + AUDIO 5 - 6
Yonsei 5-1 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 5-2 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 6-1 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Yonsei 6-2 : ebook : Link 1 : Link 2   Audio: Link  
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng