[FREE] Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (sơ + trung) - Bản tiếng Việt

"Ngữ pháp tiếng Hàn thông dụng (sơ + trung)" được dịch từ cuốn sách " Korean grammar in use" do nhà xuất bản Hồng Đức biên soạn, các bạn có thể tải về tham khảo theo link màu xanh lá bên dưới nha. Ngoài ra, nhận thấy sách có điểm mạnh là phân loại theo nhóm ngữ pháp cùng đặc tính giúp bạn dễ so sánh các cấu trúc với nhau, từ đó dễ nhớ và dễ áp dụng hơn. Tuy nhiên, do phần dịch thuật của sách chủ yếu được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, chứ không dịch thẳng từ tiếng Hàn sang tiếng Việt nên một số chỗ giải thích ngữ pháp và dịch ví dụ còn chưa đúng, chưa sát nghĩa. 

Link down sách:

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN SƠ CẤPLINK 1    LINK 2 

NGỮ PHÁP TIẾNG HÀN TRUNG CẤP: LINK 1    LINK 2 
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng