[FREE] Sách Get it Up 1, 2, 3, 4, 5

Bộ sách Get it up được biên soạn nhằm giúp học sinh tiểu học củng cố và phát triển thêm kỹ năng đọc và viết tiếng Anh. Sách được biên soạn với nhiều dạng bài tập theo chuẩn đầu ra của bộ giáo dục và đào tạo, đáp ứng các kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Đây là cầu nối thiết thực giữa bộ giáo trình Family and Friends Speacial Edition với các dạng bài thi Cambridge (Starters, Movers, Flyers) và TOEFL Primary.

Bộ sách Get it Up gồm 5 cuốn dành cho học sinh học Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5. Mỗi quyển tương đương với 1 cấp độ lớp. 

Thông qua các dạng bài tập trong sách, học sinh có thể ghi nhớ từ vựng và cấu trúc câu đã được học, đồng thời được làm quen và mở rộng, nâng cao kiến thức với nhiều chủ đề và ngữ cảnh khác nhau. Các dạng bài tập được biên soạn từ cơ bản đến nân gcao với hình ảnh minh họa rõ, đẹp, thân thiện và gần gũi với học sinh. Sách còn có các trò chơi rèn luyện trí nhớ như tìm từ, giải ô chữ... Các topic bài học trong cuốn Get it up:

Get it UP 1: Colors, School things, Toys, Family, Numbers, Jobs

Get it UP 2: Part of the body, The park, Clothes and accessories, House and rooms, Animals, Food and Drinks.

Get it UP 3: Familiar things, Food and drinks, Special days, The park, Dressing up, Animals Around Us

Get it UP 4: Daily life, Having fun with family and friends, better or best?, our old village, what were your friends doing, that's the rule

Get it UP 5: i go to the supermarket, my things, the most intelligent person i know!, my last vacation, my favorite tv program, future plans

Có thể nói bộ sách Get it up rất hữu ích giúp các bé nhà bạn học ngoại ngữ được hiệu quả hơn nhé! Chính vì vậy, ba mẹ download bộ sách này và in màu cho các con học nhé! Nếu có thể Happy Garden vẫn khuyên ba mẹ tới hiệu sách uy tín để mua bộ sách Get it up bản đẹp, như vậy các con sẽ rất thích học đó.

Link download: 

Get it UP 1: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY    |   ĐÁP ÁN: 
TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY 
Get it UP 2: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY    |   ĐÁP ÁN: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY 
Get it UP 3: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY    |   ĐÁP ÁN: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY 
Get it UP 4: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY    |   ĐÁP ÁN: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY 
Get it UP 5: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY      ĐÁP ÁN: TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY 

Hi vọng với bộ sách Get it Up trên đây sẽ giúp ba mẹ và các con sử dụng hiệu quả để cải thiện trình độ tiếng Anh của các con nhé!
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng