Phiếu góp ý SGK lớp 8 năm 2023 - 2024 bộ chân trời sáng tạo tất cả các môn

Phiếu góp ý SGK lớp 8 năm 2023 - 2024 bộ chân trời sáng tạo (Tất cả các môn) . Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 8 bộ sách chân trời sáng tạo. Phiếu góp ý các môn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2022 - 2023. Mẫu phiếu góp ý bộ sách giáo khoa lớp 8 chân trời sáng tạo năm học 2022-2023.Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 8 bộ sách chân trời sáng tạo tất cả các môn để chuẩn bị chi việc đưa vào sử dụng sách giáo khoa lớp 8 cánh diều chương trình mới.

  • Góp ý sách giáo khoa môn Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo.

  • Góp ý sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 8 Chân trời sáng tạo.

  • Góp ý sách giáo khoa môn Hoạt động tair nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Chân trời sáng tạo.

  • Góp ý sách giáo khoa môn Tin học lớp 8 Chân trời sáng tạo.

  • Góp ý sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 8 Chân trời sáng tạo.

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Toán ; Lớp: 8

Họ tên: ……………………….

Đơn vị công tác: …………….

Nội dung góp ý: Sách Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang,

dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đơn thức và đa thức nhiều biến

7/25

Ví dụ 1

Tính cả phần diện tích của sổ

Khó

Đơn thức và đa thức nhiều biến

9/11

Gợi ý vấn đề

Bỏ phần so sánh thể tích A và B

Khó

Đơn thức và đa thức nhiều biến

10/5

Gợi ý vẫn đề

Bỏ phần nhận xét về hai giá trị này

Không gắn với nội dung trọng tâm

Bài tập cuối chương 5

29/21

Bài 17

Thêm phần nhận biết hai đường thẳng trùng nhau vào phần lý thuyết

Nội dung bài 4 không đề cập đến hai đường thẳng trùng nhau


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: LỊCH SỬ và  ĐỊA LÝ 8: BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

HỌ VÀ TÊN:…………………..

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: Trường THCS……….

NỘI DUNG GÓP Ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Phân môn Địa Lý

Bài 2: Đặc điểm địa hình

SGK trang 103

Nội dung 2: đặc điểm của các khu vực địa hình

Bản đồ địa hình chung

Bổ sung thêm các lược đồ của các khu vực địa hình

Giúp hs nhận biết được trên lược đồ các khu vực địa hình

Bài 13: Đặc điểm của sinh vật Việt Nam

SGK trang 138

Nội dung 1: đa dạng sinh vật ở Việt Nam

Trong bài hiện rất ít hình ảnh minh họa

Bổ sung thêm hình ảnh về sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam

Cho bài học thêm sinh động. Học sinh dễ tiếp cận

Phân môn Lịch sử

Bài 4. Xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh Nguyễn

28

Phần luyện tập

Bổ sung thêm 1 số bài tập

 

Bài tập còn ít.

Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX

62

Tại mục 2. Thành tựu về văn học và nghệ thuật

Bổ sung thêm chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu.

Chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu còn ít 

                                                                               

Người góp ý


Phụ lục 2. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8

PHÒNG GD&ĐT ……


TRƯỜNG THCS…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: GDCD – Bộ Chân trời sáng tạo

 

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Viết Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 2: Tôn trọng sự đa dang của các dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo

18

Mục khám phá ( Biểu hiện của lao động sáng tạo)

Nên bổ sung thêm thông tin về người nông dân trong quá trình lao động đã sáng tạo ra rất nhiều cỗ máy hữu ích cho nhà nông.

Để học sinh thấy được trong lao động con người sẽ có sự sáng tạo

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Không

Không

Không

Không

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 28

Thông tin 2

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề chặt phá rừng bừa bãi.

Qua các hình ảnh  tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh  từ đó học sinh thấy được vai trò to lớn của tài nguyên thiên nhiên đặc biệt tài nguyên rừng đối với đời sống con người

Bài 6:  Xác định mục tiêu cá nhân

 

Không

Không

Không

Không

Bài 7: Phòng chống bạo lực  gia đình

Không

Không

Không

Không

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Không

Không

Không

Không

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

Không

Không

Không

Không

Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân

Không

Không

Không

Không

 

…., ngày 12 tháng 11 năm 2022

 

GIÁO VIÊN

 

    PHÒNG GDĐT…..…             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

         TRƯỜNG THCS……               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:…………….

Bộ sách Chân trời sáng tạo  (Bản 1)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Trang 5

Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Chủ đề 1:Khám  phá bản thân

Bỏ bớt từ cho ngắn gọn

Chủ đề 2:Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người

Trang 12 đến 21

Gồm 8 nhiệm vụ

Giảm bớt nhiệm vụ

 

Học sinh phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong một chủ đề

Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện

 

Trang 25

Nhiệm vụ 2

Giảm bớt tình huống

Đặt ra quá nhiều tình huống

 

                                                               …….., ngày 10 tháng 11 năm 2022

 

     HIỆU TRƯỞNG


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Công nghệ

Sách giáo khoa: Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo 

- Tác giả: Bùi Văn Hồng

- Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

6,7

Cỡ chữ  nhỏ, hình vẽ , nội dung khó.

Cỡ chữ to, màu sắc đẹp, sử dụng nhiều hình 3D cho hấp dẫn.

Chưa hợp lí.

Bài 4: Vật liệu cơ khí

32,33

Chất dẻo nhiệt, chất dẻo nhiệt rắn

Cho thêm hình ảnh thực tế

Thiếu hình ảnh thực tế.

Các bài

 

Kiến thức nặng, nhiều thuật ngữ mới.

Kênh hình kênh chữ đẹp hơn, thoáng rộng rãi dễ nhìn, dễ tưởng tượng.

Do tích hợp nhiều nội dung khó, cần thể hiện tường minh dễ hiểu hơn.

 

 


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tin học ; Lớp: 8

Họ tên:………………………

Đơn vị công tác:Trường THCS……….

Nội dung góp ý

SGK Tin học 8 của NXB Giáo dục Việt Nam

* Bộ Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 16 Tin học và nghề nghiệp

Trang 102 từ dòng 7 đến 16 ( Thuộc phần 2: một số nghề thuộc lĩnh vực tin học, liên quan đến ứng dụng tin học)

 

Chưa sâu sát, phân tích chưa rõ cho học sinh hiểu các cụm từ

như: kinh doanh trực tuyến, SEO, taxi công nghệ

Phân tích kỹ hơn các cụm từ kinh doanh trực tuyến, SEO, taxi công nghệ cho học sinh hiểu rõ (nhất là học sinh ngoại thành còn xa lạ với cụm từ “taxi công nghệ”

Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

 

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phíNguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng