Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 cánh diều cả năm bản đẹp

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 cánh diều cả năm.Giáo án, bài giảng được phân chia theo từng bào theo từng thư mục giúp thầy cô dễ dàng tham khảo.

Giáo án đầy đủ 5 chuyên đề, thiết kế kĩ lưỡng, đẹp.

CHỦ ĐỀ 1. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG(12  TIẾT)

I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ:

Sau chủ đề này, HS có khả năng:

       Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng

       Lập và thực hiện được kế hoạch giáo dục truyền thống nhà trường

       Biết cách thu hút các bạn vào hoạt động chung

       Đánh giá được ý nghĩa của hoạt động giáo dục truyền thống nhà trường

       Thực hiện các hoạt động theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

TUẦN 1: SHDC – KHAI GIẢNG NĂM HỌC VÀ TÌM HIỂU NỘI QUY CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. MỤC TIÊU

Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:

       Tự hào là thành viên của nhà trường;

       Có ý thức học tập, rèn luyện, phấn đấu trong một chặng đường mới ở môi trường THPT;

       Nêu được một số quy định trong nội quy của nhà trường, thấy được điểm khác về nội quy giữa trường THCS và THPT;

       Hình thành và phát triển năng lực xây dựng kế hoạch, phẩm chất trách nhiệm.

II. CHUẨN BỊ

1. Đối với Bí thư Đoàn trường, BGH và GV

       Xây dựng chương trình khai giảng năm học mới;

       Trang trí phông, chữ “Khai giảng năm học mới”;

       Phân công các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng năm học mới;

       Chuẩn bị phương tiện: âm li, loa đài, micro; đàn đệm cho các tiết mục văn nghệ.

2. Đối với HS:

       Trang phục HS lịch sự;

       Chuẩn bị tâm thế đón chào năm học mới với những động lực mới;

       Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ tham gia thể hiện.

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1. Chào cờ, khai giảng năm học mới và chào mừng HS khối 10

Hoạt động 2. Sinh hoạt theo chủ đề - Tổ chức tìm hiểu nội quy của nhà trường

a) Mục tiêu:HS nhận thức được những quy định mới trong nhà trường THPT và sự cần thiết tuân thủ các quy định chung của nhà trường.

b) Nội dung - Tổ chức thực hiện:

- NDCT giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa của việc tìm hiểu nội quy nhà trường.

- NDCT khích lệ HS lớp 11, 12 chia sẻ về nội quy nhà trường và việc thực hiện nội quy của khối mình.

- Yêu cầu HS toàn trường lắng nghe để bổ sung (đối với HS khối 11, 12) hoặc đặt câu hỏi tìm hiểu thêm (đối với HS khối 10).

- NDCT giới thiệu lần lượt các tiết mục văn nghệ biểu diễn xen kẽ các tham luận, các ý kiến phát biểu để không khi thêm hấp dẫn, thu hút,...

- Bí thư Đoàn trường chốt những điểm quan trọng trong nội quy nhà trường.

ĐÁNH GIÁ

HS các lớp chia sẻ thu hoạch và cảm xúc về buổi khai giảng.

HOẠT ĐỘNG TIẾP NỔI

Về lớp, HS tiếp tục tìm hiểu các quy định trong nội quy của trường, xây dựng nội quy của lớp và bàn các biện pháp thực hiện tốt nội quy của trường, lớp.

 

*     *    *    *    *

TUẦN 1: HĐGD – TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG 1 CHỦ ĐỀ 1

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết được nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng

- Thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.

2. Năng lực:

- Năng lực chung:

       Năng lực giao tiếp, hợp tác: Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo.

       Năng lực tự chủ, tự học: xác định được nhiệm vụ học tập một cách tự giác, chủ động; tự đặt được mục tiêu học tập để đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu thực hiện; thực hiện các phương pháp học tập hiệu quả; điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân

- Năng lực riêng:

       Năng lực thích ứng với cuộc sống: Từ các nội quy của trường, lớp, cộng đồng, HS áp dụng và thực hiện mỗi ngày để hoàn thành và không vi phạm.

3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với GV:

       Giáo án, SGK, SGV

       Video bài hát “Mái trường thân yêu”

       Máy tính, máy chiếu (nếu có)

       Biện pháp thu hút HS vào những hoạt động chung

2. Đối với HS:

       SGK, SBT  hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

       Nhớ lại những yêu cầu trong nội quy của trường, lớp và quy địnhcủa cộng đồng, những trải nghiệm khi thực hiện các yêu cầu này.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo HS sự hứng khởi, hào hứng trước khi vào nội dung bài học.

b. Nội dung: GV chiếu video bài hát cho HS lắng nghe, hát theo và cảm nhận

c. Sản phẩm học tập: HS hào hứng, thích thú bài hát

d. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chiếu video bài hát «Mái trường thân yêu» của nhạc sĩ Phan Huy Hà, yêu cầu HS lắng nghe, cảm nhận và đu đưa theo giai điệu bài hát.

(https://www.youtube.com/watch?v=O_mdbHZTKc8)

- GV yêu cầu HS chia sẻ cảm xúc sau khi nghe bài hát.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hào hứng, chăm chú lắng nghe từng câu từ

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy chia sẻ suy nghĩ của mình.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV tiếp nhận câu trả lời, dẫn dắt HS vào nội dung bài học của tuần 1.

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ – KẾT NỐI

Hoạt động 1. Tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện

a. Mục tiêu: HS nêu được những yêu cầu trong nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng và xác định biện pháp thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng.

b. Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu nội quy của trường, lớp, quy định của cộng đồng, thảo luận và xác định cách thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng.

c. Sản phẩm học tập: HS biết được nội quy và đưa ra được biện pháp thực hiện tốt nội quy trường, lớp, cộng đồng

d. Tổ chức hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu nội quy trường, lớp, quy định của cộng đồng

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV yêu cầu HS: Em hãy nêu những quy định trong nội quy của trường, lớp?

- GV gợi ý cho HS:

+ Quy tắc giao tiếp, ứng xử

+ Quy định trong học tập

+ Quy định về trang phục

+ Quy định về thái độ tham gia hoạt động chung

+ Quy định về bảo vệ tài sản và môi trường

+ ……

- GV yêu cầu HS: Nêu những quy định chung của cộng đồng nơi các em đang sống?

- GV gợi ý cho HS:

+ Quy định về văn hóa ứng xử nơi cộng đồng

+ Quy định về trách nhiệm tham gia hoạt động, phong trào chung được tổ chức trong cộng đồng…

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS lần lượt tiếp nhận các nhiệm vụ của GV, liên hệ với trường, lớp nơi mình đang học, liên hệ với tập thể nơi mình sinh sống để xung phong trình bày trước lớp.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện 2 – 3 HS nêu những quy định trong nội quy của trường, lớp.

- GV mời đại diện 2 – 3 HS nêu những quy định chung của cộng đồng nơi mình sinh sống.

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

 

Nhiệm vụ 2. Thảo luận xác định cách thức thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành các nhóm, yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ:

+ Xác định biện pháp để thực hiện tốt nội quy của trường, lớp

+ Xác định biện pháp để thực hiện tốt quy định của cộng đồng.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

- HS hình thành nhóm, tiếp nhận nhiệm vụ, phân công công việc cho các thành viên, tổ chức thảo luận.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận (các nhóm sau chỉ bổ sung ý kiến khác với các nhóm đã trình bày trước).

Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

- GV cùng HS phân tích, tổng hợp và khái quát, bổ sung các biện pháp thực hiện nội quy trường, lớp và quy định của cộng đồng và các rèn luyện vượt qua cản trở.

1. Tìm hiểu nội quy của trường, lớp quy định của cộng đồng và biện pháp thực hiện.

a. Tìm hiểu nội quy trường, lớp, quy định của cộng đồng

- Nội quy của trường, lớp:

+ Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo

+ Học và làm bài đầy đủ

+ Mặc trang phục theo quy định của trường

+ Có ý thức bảo vệ tài sản trường, lớp

+ ….…

- Quy định chung của công cộng:

+ Tôn trọng, bảo vệ tài sản chung

+ Ứng xử có văn hóa nơi công cộng

+ ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Thảo luận xác định cách thức thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, lớp, cộng đồng

* Biện pháp chung của lớp:

- Xây dựng tiêu chí thi đua

- Theo dõi việc thực hiện của từng cá nhân.

- Giúp đỡ những bạn gặp khó khăn khách quan.

* Biện pháp của từng cá nhân:

- Luôn ý thức thực hiện tốt nội quy của trường, lớp và quy định của cộng đồng là tự trọng và tôn trọng những người xung quanh.

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể

- Xác định cách khắc phục điểm yếu

- Rèn việc thực hiện nội quy trở thành thói quen thường ngày

- .............

Kết luận:

Những quy định trong nội quy của trường, lớp và cộng đồng nhằm tạo nền nếp, môi trường học tập và môi trường sống thuận lợi cho mọi người. Vì vậy mỗi người cần tự giác thực hiện đầy đủ và rèn luyện thành thói quen để thực hiện đầy đủ các quy định này.

*Hướng dẫn về nhà:

       Thực hiện tốt các quy định của trường, lớp, nơi công cộng

       Xem trước nội dung hoạt động 2, 3 chủ đề 1

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng