Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 11. Nước biển và đại dương có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 11. Nước biển và đại dương.

Bài 11. Nước biển và đại dương 

 

Câu 1. Sóng biển là 

A. sự dao động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng. 

B. một hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang. 

C. sự chuyển động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng.

D. quá trình chuyển động của nước biển theo chiều thẳng đứng. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Sóng biển là sự dao động tại chỗ của nước biển theo chiều thẳng đứng. Gió là  nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng biển. 

Câu 2. Thủy triều là 

A. hiện tượng dao động thường xuyên có chu kì của các khối nước trong các biển  và đại Dương. 

B. hiện tượng các khối nước trong các biển và đại dương lên xuống do sức hút  của Mặt Trăng. 

C. một dạng vận động thường xuyên của các khối nước có chu kì trong các biển  và đại Dương. 

D. hiện tượng dao động thường xuyên, không có chu kì của các khối nước trong  các biển và đại Dương. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Thủy triều là hiện tượng dao động thường xuyên có chu kì của các khối nước  trong các biển và đại Dương. 

Câu 3. Các dòng biển lạnh thường xuất phát ở khu vực nào? 

A. Vùng cực. 

B. Vĩ độ 40° - 500. 

C. Vĩ độ 50° - 60°. 

D. Vĩ độ 30° - 40°. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D 

Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp (khoảng 30- 40o ở hai bán cầu về phía Xích đạo). 

Câu 4. Sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời cùng hướng với nhau sẽ làm cho thuỷ triều 

A. trung bình. 

B. bình thường. 

C. lớn nhất. 

D. thấp nhất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời cùng hướng với nhau sẽ làm cho dao động thuỷ triều lớn nhất (triều cường). 

Câu 5. Dao động của thuỷ triều nhỏ nhất khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí như thế nào? 

A. Đối xứng. 

B. Vuông góc. 

C. Vòng cung. 

D. Thẳng hàng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Dao động của thuỷ triều nhỏ nhất khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất ở vị trí  vuông góc. 

Câu 6. Các dòng biển ở vùng gió mùa thường có đặc điểm  

A. đổi chiều theo mùa. 

B. nóng lạnh thất thường. 

C. chảy về hướng đông. 

D. chảy về hướng tây. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A 

Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo  mùa. 

Câu 7. Hướng chảy của các dòng biển nóng trong đại Dương thế giới là 

A. đông nam - tây bắc. 

B. từ vĩ độ thấp về vĩ độ cao. 

C. tây bắc - đông nam. 

D. từ vĩ độ cao về vĩ độ thấp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

- Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

- Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo  mùa. 

Câu 8. Trên đại Dương, các dòng biển nóng thường phát sinh ở khu vực nào sau  đây? 

A. Vùng cực. 

B. Vĩ độ 30°- 40°. 

C. Chí tuyến. 

D. Xích đạo. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao -> Trên đại  Dương, các dòng biển nóng thường phát sinh ở khu vực xích đạo và chảy về phía  hai cực. 

Câu 9. Độ muối trung bình của đại dương là 

A. 33‰. 

B. 35‰. 

C. 32‰.

D. 34‰. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Nước biển có nhiều chất hoà tan, nhiều nhất là các muối khoáng. Độ muối trung  bình của nước biển là 35%o và thay đổi theo không gian. 

Câu 10. Ở vĩ độ thấp, hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở bán câu Bắc là 

A. ngược chiều kim đồng hồ. 

B. theo chiền kim đồng hồ. 

C. từ tây sang đông. 

D. từ đông sang tây. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Ở vĩ độ thấp, hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở bán cầu Bắc là theo chiều kim  đồng hồ và nam bán cầu ngược chiều kim đồng hồ. 

Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không phải của sóng thần? 

A. Hình thành do hoạt động của con người. 

B. Một dạng thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc. 

C. Lan truyền phương ngang và tốc độ lớn. 

D. Khi vào đến bờ biển có thể cao hơn 20m. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Các hoạt động động đất, núi lửa lớn dưới đáy biển tạo nên một dạng sóng dài đặc  biệt, lan truyền theo phương ngang với tốc độ lớn, vào đến bờ có thể cao trên 20m,  gọi là sóng thần, một dạng thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc. 

Câu 12. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành  hiện tượng tự nhiên nào sau đây? 

A. Sóng biển. 

B. Sóng ngầm. 

C. Dòng biển.

D. Thủy triều. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Thủy triều được hình thành chủ yếu là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời.

Câu 13. Các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ 

A. bán cầu Nam lên Bắc. 

B. vĩ độ cao về vĩ độ thấp. 

C. bán cầu Bắc xuống Nam. 

D. vĩ độ thấp về vĩ độ cao. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

- Dòng biển nóng xuất phát từ vùng vĩ độ thấp chảy về vùng vĩ độ cao.

- Dòng biển lạnh xuất phát từ vùng vĩ độ cao chảy về vùng vĩ độ thấp.

- Ở vùng gió mùa hoạt động thường xuyên, xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo  mùa. 

Câu 14. Nước biển và đại dương có mấy sự vận động? 

A. 2. 

B. 3. 

C. 4. 

D. 1. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Nước biển và đại dương có 3 sự vận động, đó là: Sóng, thủy triều và dòng biển.

Câu 15. Trên các biển và đại dương có những loại dòng biển nào sau đây?

A. Dòng biển nóng và dòng biển trắng. 

B. Dòng biển nóng và dòng biển lạnh. 

C. Dòng biển trắng và dòng biển nguội. 

D. Dòng biển lạnh và dòng biển nguội. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B 

Trên các biển và đại dương có hai loại dòng biển, đó là dòng biển nóng và dòng  biển lạnh.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng