Phụ lục I, II, III , IV, V môn địa lý lớp 10 cánh diều theo cv 5512

 Từ khóa: Kế hoạch giáo dục địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch bài dạy địa lí 10 cánh diều, Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn địa lý lớp 10 cánh diều, Phụ lục 1 địa lí 10 cánh diều, Phụ lục 3 địa lí 10 cánh diều, Phụ lục 4 địa lí 10 cánh diều.Công văn 5512/BGD ngày 18/12/2020 về hướng dẫn xây dựng kếhoạch giáo dục nhà trường. Công văn này có các biểu mẫu

1. Kế hoạch giáo dục nhà trường

2. Kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn địa lý lớp 10 cánh diều (Phụ lục 1; phụ lục 2)

3. Kế hoạch giáo dục của giáo viên địa lý lớp 10 cánh diều (phụ lục 3)

4. Kế hoạch bài dạy (giáo án) địa lý lớp 10 cánh diều (phụ lục 4)

5. Phiếu tiêu chuẩn đánh giá tiết dạy/chủ đề mới. ( phụ lục 5)


Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng