Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo Công văn 5512

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo Công văn 5512.

Kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo (Phụ lục III Công văn 5512)

Kế hoạch dạy học tổ chuyên môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo (Phụ lục I Công văn 5512)

Khung kế hoạch giáo dục môn Địa lí 7 chân trời sáng tạo

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng