Phụ lục 1,2,3 hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 Sách Cánh Diều file word

Phụ lục 1,2,3 hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 Sách Cánh Diều.

Kế hoạch giáo dục môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, để lên kế hoạch giáo dục theo Công văn 5512 dễ dàng hơn. 

Đây chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7.Kế hoạch dạy học Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Cánh diều.

Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Cánh diều.

Phụ lục 1 hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 Sách Cánh Diều 

Phụ lục 2 hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 Sách Cánh Diều 

Phụ lục 3 hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 7 Sách Cánh Diều 

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng