Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm lớp 7 chân trời sáng tạo

Từ khóa: Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm lớp 7 chân trời sáng tạo, Phân phối chương trình hoạt động trải nghiệm lớp 7 file word.

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Chân trời sáng tạo với đầy đủ 35 tuần, giúp các thầy cô tham khảo để xây dựng phân phối chương trình môn HĐTN 7 năm học 2022 - 2023 phù hợp với trường mình.PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HĐTN LỚP 7

Cả năm: 35 tuần x 3 tiết = 105 tiết;

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/tuần = 54 tiết; Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/tuần = 51 tiết

 

TUẦN

 

SINH HOẠT DƯỚI CỜ

Tiết 1

 

SINH HOẠT LỚP

Tiết 3

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

Tiết 2

Ghi chú

 

CHỦ ĐỀ 1: RÈN LUYỆN THÓI QUEN

 

Tuần 1

-          Chào mừng năm học mới

-          Xây dựng tổ chức lớp

 

1.      Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của em trong học tập và cuộc sống

2.      Tìm hiểu khả năng kiểm soát cảm xúc của em

 

-          Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

 

Tuần 2

-          Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

3.      Tìm hiểu thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ của em khi ở gia đình và ở trường

4.      Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình

 

 

-     Tìm hiểu truyền thống nhà trường

-  Tìm hiểu nội quy trường, lớp và nhiệm vụ năm học.

 

Tuần 3

-  Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

5.      Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại trường

6.      Phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm hạn chế trong học tập và cuộc sống.

 

Tham gia xây dựng văn hóa trường học

Thực hiện nội qui học tập

 

 

Tuần 4

-  Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

7.      Duy trì thói quen tích cực trong cuộc sống

8.      Tự đánh giá

 

-  Hát những bài hát truyền thống về nhà trường

-  Chia sẻ về thói quen tốt của bạn, của em

 

 

CHỦ ĐỀ 2: RÈN LUYỆN SỰ KIÊN TRÌ VÀ CHĂM CHỈ

 

Tuần 5

Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

1.      Khám phá biểu hiện của tính kiên trì và sự chăm chỉ

2.      Rèn luyện sự chăm chỉ trong học tập và cuộc sống

 

Tìm hiểu phương pháp học tập hiệu quả

 

Chia sẻ về PP học tập

 

 

Tuần 6

Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

3.      Rèn luyện tính kiên trì vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống

 

Lan tỏa giá trị yêu thương

-   

Hát ca ngợi Phụ nữ

-   

 

Tuần 7

Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

4.      Rèn luyện cách tự bảo vệ trong các tình huống nguy hiểm

 

 

Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

Làm quà tăng mẹ tặng cô

 

 

Tuần 8

Kiểm tra giữa kỳ

5.      Lan tỏa giá trị của tính kiên trì và sự chăm chỉ.

6.      Tự đánh giá

 

 

 

CHỦ ĐỀ 3: HỢP TÁC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG

 

Tuần 9

Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

  1. Tìm hiểu biểu hiện và ý nghĩa của sự hợp tác
  2. Tìm hiểu các bước hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung

 

 

Thi đua “Dạy tốt, học tốt”

 

Xây dựng đôi bạn cùng tiến

 

Tuần 10

Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

  1. Rèn luyện kĩ năng hợp tác với các bạn.
  2. Rèn luyện kĩ năng hợp tác với thầy cô

 

 

Kỉ niệm ngày Pháp Luật Việt Nam và tôn vinh nghề dạy học

 

Thảo luận: Sống có đạo đức và sống theo pháp luật

 

 

Tuần 11

Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

  1. Rèn luyện kĩ năng hợp tác giải quyết vấn đề nảy sinh.
  2. Phát triển mối qaun hệ với thầy cô và các bạn.

 

 

Kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

 

Tri ân thầy cô

 

 

Tuần 12

Lựa chọn nội dung để tiếp tục rèn luyện

  1. Tuyên truyền về truyền thống của nhà trường và ĐỘi TNTPHCM
  2. Tự đánh giá

 

 

Tổng kết phong trào Dạy tốt, học tốt

Kể về thầy cô giáo cũ

 

  Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phíTài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng