Giáo án Tiếng Anh 7 Chân trời sáng tạo | Kế hoạch bài dạy Tiếng Anh 7 Friends plus

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án Tiếng Anh 7 Chân trời sáng tạo | Kế hoạch bài dạy Tiếng Anh 7 Friends plus.
Bộ tài liệu này gồm nhiều nguồn tài liệu khác nhau để giúp các thầy cô tham khảo. Và giúp các thầy cô ứng dụng trong giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Sách Tiếng Anh 7 Friends Plus - Student Book bám sát các chủ điểm, chủ đề kiến thức ngôn ngữ trong chương trình; cung cấp cho học sinh các kĩ năng cần thiết để tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh; đáp ứng nhu cầu đánh giá quá trình học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực. Mỗi bài học có từng mục tiêu cụ thể với các hoạt động học tập được tổ chức sao cho vừa đáp ứng yêu cầu của khung chương trình vừa phù hợp với đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở; ở cuối mỗi bài đều có các câu đố, trò chơi và bài hát tạo động lực và hứng thủ cho học sinh tham gia học tập.

Sách gồm một bài ôn tập củng cố kiến thức đã học (Starter Unit) và tám đơn vị bài học chính: My time: Communication; The past; In the picture; Achieve; Survival; Music; I believe I can fly. Mỗi bài học đều có các hoạt động nhằm rèn luyện các kĩ năng Nghe – Nói – Đọc - Viết; phát triển vốn từ vựng; củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp... giúp học sinh tích hợp kiến thức, kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh với những kiến thức cơ bản về văn hoá, xã hội; nâng cao tầm hiểu biết, sông hoà nhập vào môi trường xung quanh với tinh thần yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu xã hội; góp phần đào tạo học sinh trở thành những công dân phát triển toàn diện.
Mời quý thầy cô xem trước bài mẫu.

UNIT 1: MY TIME

                                                        LESSON 1: VOCABULARY                                                           

1.     OBJECTIVES:

2.     KnowledgeBy the end of the lesson, Ss will be able to :

- Vocabulary: use the lexical items related to the topic "My time": Where spend time and free time activities

Talk about how to spend time.

2.     Competence.

- Students have serious attitude in learning.                   

- Ss are interested in learning English.

3.     Quality

- Language: get acquainted with the topic "Traffic".

- Problem solving: find out the correct answer about the text

1.     TEACHING AIDS

T : Textbook, lesson plan, , a projector, a laptop.

Ss : Learn the old lesson, prepare Unit 1: My time (Vocabulary – Where we spend time)

1.     PROCEDURE

2.     WARM UP: ( 5’)

3.     Goal: Motivate ss to interest in the topic of the lesson and create the fun atmosphere before starting the new lesson.

4.     Content : Talk about "Favourite places”

5.     Expected result: Ss can understand the lesson and use the road well.

6.     Performance:

T reads the questions with the class:

- What are your favorite places?

- Where do you spend most of your time?

Then T elicits from individual students what their favorite places are and where they spend time.

2.     PRESENTATION.

3.     Goal: Provide Ss necessary vocabularies .

4.     Content : Learning vocabularies

5.     Expected result: Ss can master the vocabularies

6.     Performance:

TEACHER’S & Ss’ ACTIVITIES

CONTENT

Step 1: Transfer of duties

+ Present new words.

- Teacher use different techniques to teach vocabulary (situation, realia)

- Follow the seven steps of teaching vocabulary

Step 2: Perform the duties

- Repeat in chorus and individually

- Copy all the words

Step 3: Discussion

-Some students repeat the vocabulary in front of class

Step 4: Conclusion

- T makes sure that all student copy the new words and the meaning of them

VOCABULARY:

shop (n): cửa hàng

- fast-food restaurant (n): cửa hàng đồ ăn nhanh

- countryside (n): miền quê, miền nông thôn

- park (n): công viên

- playground (n): sân chơi

 

 

 

 

 

 

 

III. PRACTICE

1.     Goal: to help Ss practice more with vocabulary

2.     Content: Listen and circle, Read and answer: Individual,

   Answer the questions: Teacher – Whole class

1.     Expected result:

- Co-operation: interact with the teacher find out the answers

- Communication: answer positively

1.     Performance:

TEACHER’S & Ss’ ACTIVITIES

CONTENT

1.Match the phrase in the box with places 1-12 in the picture. Listen and check

Step 1: Transfer of duties

- T let ss to match the words with the places in the picture

Step 2: Perform the duties

- Ss read the words then match with the places in the picture

Step 3: Discussion

- T plays the audio for student to check their answers

Step 4: Conclusion

-T checks that ss understand all the words

***

2. Complete the sentences below so that they are true for you. Use words from exsercises1

Step 1: Transfer of duties

- T checks that SS understand don’t mind.

- T read out the example answer and elicit one or two more

Step 2: Perform the duties

- Ss complete the phrases with their own ideas

Step 3: Discussion

- T asks some Ss to tell the class their idea.

***

3. Complete the Time of your life quiz with words from exercises 1. Then choose the correct option in blue and compare your answer.

Step 1: Transfer of duties

- T asks Ss to focus on the quiz and then explains that have the time of your life is an expression meaning to have fun.

- T asks Ss to read through the information in the Remember box.

- T points out that the use of prepositions in English may not be the same as in the student’s language

Step 2: Perform the duties

- Ss read the quiz and complete with the correct words.

- Ss read the quiz again and choose the correct options in blue

Step 3: Discussion

- Ss compare their answer in pairs

Step 4: Conclusion

-T checks ss’s answer with the class

***

4. Watch or listen...

Step 1: Transfer of duties

- T reads out the questions, the plays the video or audio for students to watch or listen and answer the questions

Step 2: Perform the duties

- Ss watch or listen then answer the questions

Step 3: Discussion

- T plays the audio for student to check their answers

Step 4: Conclusion

-T checks that ss understand the meaning of the video or audio

***

5. Read the key phrases. Watch or listen again and complete them

Step 1: Transfer of duties

- T allows Ss time to read the key phrases

- T checks that Ss understand the key phrases

Step 2: Perform the duties

- Ss read the words then match with the places in the picture

Step 3: Discussion

- T plays the audio for student to check their answers

Step 4: Conclusion

-T checks that ss understand all the words

Ex 1: Key

1.     In the park

2.     At the shops

3.     In the countryside

4.     In the car

5.     In fast-food restaurants

6.     In bed

7.     In your room

8.     On the bus

9.     In front of TV

10.                        On the phone

11.                        At school

12.                        In the playground

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex 3: Key:

1. in bed

2. in the car

3. at school

4.  in the playground

5. in fast-food restaurant

6. at the shops

7. front of the TV

A. 7-9 hours

B. 40 minutes

C. 7 days, 14 hours

D. 67 minutes

F. 50 hours

 

 

 

 

Ex 4: Key

Renee likes seeing friends.

Darius goes to school by bus

 

Ex 5: Key

1. on my phone

2. infront of screens

3. at the shops

4. in my bedroom

5. in bed

6.  on your homework

7. an hour

8. in bed

PRODUCTION

1.     Goal: to help further practise asking and answering questions about spending time

2.     Content: Ss ask and answer questions

3.     Expected result: Ss can understand the use of the phrase spend time in asking and answering questions.

4.     Performance:

TEACHER’S & Ss’ ACTIVITIES

CONTENT

Step 1: Transfer of duties

- T asks Ss to read through the questions with the class. Allow students time to prepare their answer individually then puts them into pairs to ask and answer questions

Step 2: Perform the duties

- Ss work in pairs to ask and asnwer questions

Step 3: Discussion

- T asks some Ss to tell the class some thng about their partner

Step 4: Conclusion

-T listens then gives comment on ss’s perfomance

*After the phrase spend time we can use  a phrase or we can use an –ing form of a verb

 

SS’s own answers

* HOMEWORK.

- Learn by heart new vocabulary

- Prepare new lesson: Unit 1: Reading (Screen time)

...................

 Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng