Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Global Success

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Global Success của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Global Success sẽ giúp ích cho quý thầy cô trong soạn KHBD Tiếng Anh 7 Global Success.

Tác giả: Hoàng Văn Văn (Tổng Chủ biên) - Nguyễn Thị Chi (Chủ biên) - Lê Kim Dung - Nguyễn Thuỵ Phương Loan - Phan Chí Nghĩa - Lương Quỳnh Trang - Nguyễn Quốc Tuấn

Tiếng Anh 7 Global Success - Sách học sinh được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông Chương trình môn tiếng Anh (từ lớp 3 đến lớp 12) ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm học 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp nối bộ sách tiếng Anh tiểu học và Tiếng Anh 6. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng