Sách Giáo Khoa Tiếng anh 7 - Global Success

Link tải Sách Giáo Khoa Tiếng anh 7 - Global SuccessTiếng anh 7 - Global Success được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếng anh 7 - Global Success lấy hoạt động học là trung tâm, học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, trong đó tâm lí lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở, các đặc điểm văn hóa của Việt Nam, của các nước nói Tiếng Anh và của các nước trên thế giới được đặc biệt coi trọng.

Tiếng Anh 7 – Global Success được biên soạn xoay quanh bốn chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh: Cộng đồng của chúng ta (Our Communities), Di sản của chúng ta (Our Heritage), Thế giới của chúng ta (Our World) và Tầm nhìn tương lai (Visions of the Future). Mỗi chủ điểm gồm ba đơn vị bài học (Unit) tương ứng với ba chủ đề (Topic). Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn tập (Review), tập trung vào rèn luyện kiến thức ngôn ngữ và phát triển kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học.

Tiếng Anh 7 – Global Success được biên soạn dựa trên cơ sở lí luận hiện đại về biên soạn sách giáo khoa ngoại ngữ trên thế giới, đặc biệt là những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy tiếng Anh cấp trung học cơ sở ở Việt Nam, với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Tập đoàn xuất bản Giáo dục Pearson.

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Tải Xuống Tài Liệu

Nguồn: ST

CD bài nghe Tiếng anh 7 Global Success: CD

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng