Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 Global Success | Kế hoạch giảng dạy Tiếng Anh 7 Global Success

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phân phối chương trình Tiếng Anh 7 Global Success.Phân phối chương trình của sách Tiếng Anh 7 Global Success được xây dựng phù hợp với chương trình mới bao gồm tổng thể các nội dung ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp. Sách được điều chỉnh một số cặp âm và sắp xếp lại nội dung ngữ âm hợp lý. Đồng thời giảm các từ vựng, lựa chọn các từ vựng cùng chủ đề một cách dễ dàng. Hầu hết các đơn vị bài học chỉ tập trung vào giới thiệu một hiện tượng ngữ pháp quan trọng, không học dồn 2-3 hiện tượng ngữ pháp như sách thí điểm nữa. Thay vào đó hiện tượng ngữ pháp sẽ được chọn lọc theo chương trình, sắp xếp hợp lý để học sinh tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất.

Đặc biệt, việc bổ sung phần Everyday English và nội dung tích hợp kiến thức văn hóa vào bài Communication giúp học sinh có thể sử dụng những kiến thức đã học để giao tiếp trong cuộc sống thực. Đồng thời cũng cung cấp thêm thông tin và kiến thức văn hóa của Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới.


Tải về | WORD 

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng