Báo cáo chuyên đề theo hồ sơ tình huống kỹ năng của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự ( dân sự chuyên sâu 01, thi kỳ thi chính )

  Dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến bạn đọc Báo cáo chuyên đề theo hồ sơ tình huống kỹ năng của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự ( dân sự chuyên sâu 01, thi kỳ thi chính )

Phần I: Câu hỏi tự chọn 

Câu 2 ( HS 24 ) Xác định tư cách đương sự và những vấn đề cần chứng minh trong vụ án? Giải thích lý do vì sao anh ( chị ) đưa ra quan điểm như vậy. ( 1.5 điểm ) 

Câu 4 ( HS 24) Xác định diện và hàng thừa kế của cụ Nguyễn Thăng, cụ Trần Thị Trọng, cụ Nguyễn Thị Lan? Giải thích lý do vì sao anh ( chị ) đưa ra quan điểm như vậy. ( 1.5 điểm ) 

Câu 9 ( HS 24) Anh ( chị ) trình bày kết quả nghiên cứu hồ sơ về các vấn đề tố tụng của vụ án? ( 2 điểm ) 

Câu 13 ( HS 24) Anh ( chị )hãy dự kiến kế hoạch hỏi trình bày tại phiên toà sơ thẩm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn? ( 2 điểm ) 

Phần II: Câu hỏi bắt buộc 

Câu 15 ( HS 24) Là luật sư bảo vệ cho bị đơn, anh ( chị ) hãy trình bày nội dung cơ bản bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng? ( 3 điểm )

...

Tải về | PDF

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng