Bài giảng powerpoint tin học lớp 3 cánh diều | Bài giảng điện tử tin học lớp 3 cánh diều cả năm

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Bài giảng powerpoint tin học lớp 3 cánh diều | Bài giảng điện tử tin học lớp 3 cánh diều cả năm.Tin học lớp 3 cánh diều gồm 6 chủ đề: Máy tính và em; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

Mỗi chủ đề gồm một số bài học. Mỗi bài học có những Hoạt động học tập giúp HS tiếp nhận được kiến thức, kĩ năng mới. Phần Luyện tập và Vận dụng giúp các em ôn tập, củng cố, vận dụng những điều mới mẻ mà mình vừa học. Phần Ghi nhớ sau mỗi bài học giúp HS tổng hợp lại được những điều cốt lõi nhất của bài học.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng