Tài liệu luyện thi TOEIC cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao

  Nội dung

Cuốn A – ETS TOEIC 1200

Đây là những bộ đề TOEIC mới nhất và sát nhất với đề thi TOEIC thật hiện nay, cực kỳ hữu ích cho những bạn đang luyện thi TOEIC cấp tốc.

Cuốn A – ETS TOEIC 1200

·         Sách PDF: Tải nhanh

·         Đáp án: Xem & Tải

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

Cuốn B – ETS TOEIC LC 1000 + RC 1000 2016

·         Sách PDF: Tải nhanh

·         Đáp án: Xem & Tải

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

Cuốn C – ETS TOEIC Part 1234, 56 & 7

Sách PDF: Tải nhanh

Đáp án: Xem & Tải

Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

Cuốn D – ETS TOEIC 1000

·         Sách PDF: Tải nhanh

·         Đáp án: Xem & Tải

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

Cuốn E – New Economy TOEIC 1

·         Sách PDF: Tải nhanh

·         Đáp án: Xem & Tải

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

Cuốn F – New Economy TOEIC 2

·         Sách PDF: Tải nhanh

·         Đáp án: Xem & Tải

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

Trọn bộ Economy TOEIC từ cuốn 1 đến cuốn 5

Economy TOEIC 1

·         Sách PDF phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Sách PDF phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

·         Đáp án phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Đáp án phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

Economy TOEIC 2

·         Sách PDF phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Sách PDF phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

·         Đáp án phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Đáp án phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

Economy TOEIC 3

·         Sách PDF phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Sách PDF phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

·         Đáp án phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Đáp án phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

Economy TOEIC 4

·         Sách PDF phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Sách PDF phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

·         Đáp án phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Đáp án phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

Economy TOEIC 5

·         Sách PDF phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Sách PDF phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Lời thoại (transcript): Tải nhanh | Xem nhanh

·         File MP3 phần nghe: Tải nhanh | Nghe nhanh

·         Đáp án phần nghe: Tải nhanh | Xem nhanh

·         Đáp án phần đọc: Tải nhanh | Xem nhanh

 


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng