File luyện viết nét đứt cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1

FILE BÀI TẬP LUYỆN VIÊT NÉT ĐỨT CHO CÁC BÉ TIỀN TIỂU HỌC VÀO LỚP 1


Tài liệu dành cho các bé tập, luyện viết chuẩn bị vào lớp 1, đặc biệt phù hợp với các bé viết còn yếu, chữ viết chưa vững.

Tài liệu gồm 28 trang, sẽ là bài tập luyện viết chữ hiệu quả, tạo hành trang cho trẻ bước vào lớp 1.

Xem trước:
Link dự phòng: Tải xuống
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng