[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 72

1. Số? (Bài 1 trang 72, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính, rồi điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72

2. Số? (Hình bài 2 trang 72, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72

  • Có 8 chiếc cặp, lấy 3 chiếc cặp đi. Còn 5 chiếc cặp => Phép tính: 8 - 3 = 5
  • Có 10 chiếc bút trong hộp, lấy đi 2 chiếc. Trong hộp còn 8 chiếc bút => Phép tính: 10 - 2 = 8
  • Có 8 chiếc bánh trong hộp, đã ăn 1 chiếc. Trong hộp còn 7 chiếc bánh => Phép tính: 8 - 1 = 7
  • Có 9 viên socola trong hộp, đã ăn 5 chiếc. Trong hộp còn 4 viên socola => Phép tính: 9 - 5 = 4

3. Tìm số cúc áo còn thiếu: (Hình bài 3 trang 72, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72

  • Hình bên trái còn thiếu 4 chiếc cúc áo
  • Hình bên phải còn thiếu 7 chiếc cúc áo

4. Số? (Hình bài 4 trang 73, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72

5. Số? (Hình bài 5 trang 73, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

a,

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72

  • Có 8 bạn nhỏ, 5 bạn ở trong nhà. Còn 3 bạn ở ngoài sân => Phép tính: 8 - 5 = 3

b, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 72

  • Có 9 con vịt, 6 con vịt chui vào lùm cây. Còn 3 con vịt => Phép tính: 9 - 6 = 3
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng