[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập chung trang 146

1. Đặt tính rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146

Hướng dẫn:

Đặt tính thẳng cột, rồi thực hiện các phép tính từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146

2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 2 trang 146, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính trong hình và chọn kết quả đúng của từng phép tính:

89 - 10 = 79        26 - 2 = 24

14 + 30 = 44       50 + 20 = 70

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146

3. >; <; =? (Bài 3 trang 147, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính, rồi so sánh:

  • 10 + 20 = 30; 30 < 50 => Dấu <
  • 30 + 20 = 50 => Dấu =
  • 50 - 10 = 40; 40 > 30 => Dấu >
  • 40 - 30 = 20; 20 < 30 => Dấu <

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146

4. Trong phòng có 30 cái ghế, người ta mang thêm vào 15 cái ghế nữa. Hỏi trong phòng có tất cả bao nhiêu cái ghế?

Hướng dẫn:

Tóm tắt:

Có: 30 cái ghế

Thêm: 15 cái ghế

Tổng: ? cái ghế

Muốn tính tổng số ghế trong phòng ta thực hiện phép cộng.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 146

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng