[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các ngày trong tuần lễ

1. a, Kể tên các ngày trong tuần lễ.

b, Hôm nay là thứ năm. Hỏi:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần lễ

- Ngày mai là thứ mấy?

- Hôm qua là thứ mấy?

Hướng dẫn:

a, Trong một tuần lễ gồm có 7 ngày là các ngày:

Thứ hai; thứ ba; thứ tư; thứ năm; thứ sáu; thứ bảy và chủ nhật.

b, Hôm nay là thứ năm.

- Ngày mai là ngày hôm sau của thứ năm => Ngày mai là ngày thứ sáu

- Hôm qua là ngày hôm trước của thứ năm => Hôm qua là ngày thứ tư

2. Trong một tuần lễ:

a, Em đi học vào những ngày thứ mấy?

b, Em được nghỉ vào những ngày thứ mấy?

Hướng dẫn:

a, Trong một tuần lễ em đi học vào 5 ngày là các ngày:

Thứ hai; thứ ba; thứ tư; thứ năm; thứ sáu

b, Trong một tuần lễ em được nghỉ 2 ngày là các ngày:

Thứ bảy và chủ nhật.

3. Đọc mỗi tờ lịch sau rồi trả lời câu hỏi:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần lễ

- Ngày 26 tháng 3 là thứ mấy?

- Ngày 1 tháng 6 là thứ mấy?

- Ngày 19 tháng 8 là thứ mấy?

- Ngày 20 tháng 11 là thứ mấy?

Hướng dẫn:

Quan sát các tờ lịch và đọc chúng:

- Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu

- Ngày 1 tháng 6 là thứ ba

- Ngày 19 tháng 8 là thứ năm

- Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy

4. Xem tranh rồi cho biết:

Ngày mai mẹ sẽ cho Tân đi chơi công viên. Hỏi hôm nay là thứ mấy?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các ngày trong tuần lễ

Hướng dẫn:

Quan sát tranh, chú ý tờ lịch ghi ngày chủ nhật => Mẹ sẽ cho Tân đi chơi công viên vào ngày mai là chủ nhật.

Vậy hôm nay là ngày thứ bảy

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng