[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Em ôn lại những gì đã học trang 153

1. Tính: (Bài 1 trang 153, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính các phép tính mà không cần đặt tính: 

Cách tính:

- Cộng (trừ) các số đơn vị trước, viết kết quả

- Viết số chục trước số vừa cộng (trừ) được.

5 + 2 = 7         8 - 3 =        70 + 10 = 80

15 + 2 = 17    18 - 3 = 15     80 - 10 = 70

65 + 2 = 67    48 - 3 = 45     80 - 70 = 10

2. a, Đặt tính rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

b, Tính: (Bài 2b trang 153, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Đặt tính thẳng cột, rồi thực hiện các phép tính từ phải qua trái, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

b, Tính các phép tính và ghi kết quả chính xác:

50 + 10 - 30 = 30          27 + 10 + 2 = 39

60 - 20 + 40 = 80          48 - 5 - 20 = 23

3. Hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật? (Hình bài 3 trang 154, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

  • Có 7 hình vuông
  • Có 9 hình tròn
  • Có 7 hình tam giác
  • Có 3 hình chữ nhật

4. a, Đồng hồ nào chỉ 3 giờ?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

b, Quay các kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ: 2 giờ; 11 giờ.

c, Đọc tờ lịch dưới đây rồi trả lời các câu hỏi:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

- Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 vào thứ mấy?

- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức Tuần lễ văn hóa đọc. Nếu khai mạc vào ngày 21 tháng tư thì kết thúc vào thứ mấy?

Hướng dẫn:

a, Quan sát 2 chiếc đồng hồ:

Đồng hồ màu đỏ chỉ 3 giờ

b, Quay các kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: 2 giờ; 11 giờ

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

c, Quan sát hình, đọc tờ lịch:

- Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 vào thứ tư.

- Trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức Tuần lễ văn hóa đọc. Nếu khai mạc vào ngày 21 tháng tư thì kết thúc sẽ vào ngày thứ tư của tuần sau.

5. Thanh gỗ dài 85 cm, bác An cắt bớt 35 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng - ti - mét?

Hướng dẫn:

Tóm tắt:

Thanh gỗ dài: 85 cm

Cắt bớt: 35 cm

Còn lại: ? cm

Muốn tính độ dài thanh gỗ còn lại ta thực hiện phép trừ:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

6. Con vật nào cao nhất?

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 153

Hướng dẫn:

Quan sát hình, 

  • Con thỏ cao bằng 8 ô chữ nhật
  • Con khỉ cao bằng 7 ô chữ nhật
  • Con gấu trúc cao bằng 6 ô chữ nhật
  • Con ngựa cao bằng 9 ô chữ nhật

=> Con ngựa cao nhất.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng