[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Em vui học toán trang 122

1. Trò chơi "Đọc số"

- Chọn hai chiếc cốc như nhau và có thể lồng vào nhau.

- Viết các số tròn chục từ 10 đến 90 len xung quanh miệng chiếc cốc thứ nhất; viết các số từ 1 đến 9 lên xung quanh miệng chiếc cốc thứ hai.

- Lồng chiếc cốc thứ nhất vào chiếc cốc thứ hai.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 122

- Cùng nhau xoay cốc rồi đọc số tạo thành.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 122

Hướng dẫn:

Chuẩn bị hai chiếc cốc giấy như nhau, rồi thực hiện các bước như yêu cầu.

Xoay cốc rồi đọc các số tạo thành:

  • Số 32 gồm 30 và 2
  • Số 43 gồm 40 và 3
  • Số 65 gồm 60 và 5

2. Tạo hình bằng que và đất nặn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 122

Hướng dẫn:

Dùng các que và đất nặn tạo thành các hình:

  • Hình vuông
  • Hình tam giác
  • Hình con vật ....

3. Vẽ đường viền quanh đồ vật để tạo hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 122

Hướng dẫn:

Vẽ đường viền quanh các đồ vật để tạo thành các hình:

  • Vẽ đường viền chiếc cốc tạo thành hình tròn
  • Vẽ đường viền quanh quyển sách tạo thành hình chữ nhật.

4. Thực hành đo độ dài:

- Chọn hai vị trí trên sân trường.

- Mỗi nhóm đo khoảng cách giữa hai vị trí đã chọn bằng một sợi dây. Sau đó dùng thanh gỗ đo độ dài của sợ dây đó.

- Ghi lại kết quả và báo cáo.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em vui học toán trang 122

Hướng dẫn:

  • Thực hành cùng các bạn theo hướng dẫn.
  • Đo và viết lại kết quả đo được để báo cáo.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng