[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Em ôn lại những gì đã học trang 119

1. Đọc những số còn thiếu để có bảng các số từ 1 đến 100: (Hình bài 1 trang 120, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ 1 đến 100, rồi điền các số còn thiếu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

2. a, Trò chơi "Số nào lớn hơn"

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

b, >; <; =? (Bài 2b trang 120, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, tìm các số lớn hơn:

  • Số 88 lớn hơn số 76
  • Số 49 lớn hơn số 13
  • Số 99  lớn hơn số 88....

b, So sánh các số, điền dấu thích hợp:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

3. Trả lời câu hỏi:

a, Số 28 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b, Số 41 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c, Số 55 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

d, Số 70 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

e, Số 99 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Hướng dẫn:

a, Số 28 gồm 2 chục và 8 đơn vị.

b, Số 41 gồm 4 chục và 1 đơn vị.

c, Số 55 gồm 5 chục và 5 đơn vị.

d, Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị.

e, Số 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị.

4. Cho các số: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

a, Tìm số bé nhất.

b, Tìm số lớn nhất.

c, Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

a, So sánh các số:

Số 68 lớn số 55, lớn hơn số 49 và lớn hơn số 34

=> Số 68 lớn nhất.

b, Số 34 nhỏ hơn số 49, nhỏ hơn số 55 và nhỏ hơn số 68

=> Số 34 nhỏ nhất

c, Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé là:

  68; 55; 49; 34

5. Số? (Hình bài 5 trang 121, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quyển sách và số hộp ở trong hình rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

6. Số? (Hình bài 6 trang 121, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đo chiều dài bằng thước chia xăng-ti-mét và điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Em ôn lại những gì đã học trang 119

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng