[TOÁN 7] - Chuyên đề Lũy thừa của một số hữu tỉ (Bản word)


Chuyên đề Lũy thừa của một số hữu tỉ
 lớp 7 bào gồm: tóm tắt lí thuyết trọng tâm, bài tập theo từng dạng, được thiết kế dạng word.

Tài liệu là nguồn tham khảo cho việc soạn giảng cho quý thầy cô; tài liệu luyện tập cho các em học sinh.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa: Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu x”là tích của n thừa số x ( n là số tự nhiên lớn hơn 1)

          

2. Các phép toán về lũy thừa

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Sử dụng định nghĩa của lũy thừa với số mũ tự nhiên

Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa lũy thừa của một số hữu tỉ:

                   n  

Dạng 2. Tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

Dạng 3. Tìm số mũ, cơ số của một lũy thừa

Dạng 4. So sánh lũy thừa

Phương pháp giải: Để so sánh lũy thừa ta thực hiện như sau:

- Biến đổi các lũy thừa cần so sánh về dạng có cùng số mũ hoặc cùng cơ số.

- Có thể sử dụng lũy thừa trung gian để so sánh.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

...

Link tải bản đầy đủ miễn phí file word: TẢI XUỐNG

Nguồn: Thầy Thanh Duy

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng