Bài giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo bài 6 Ai Cập cổ đại

              

Xin chia sẻ tới quý thầy cô bài soạn giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo Bài 6 Ai Cập cổ đại (sách mới). Đây sẽ là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô trong việc giảng dạy chương trình sách giáo khoa 2018.

Link tải miễn phí: Tải xuống

Link tải trọng bộ  Bài giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo: Tải xuống

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng