Bài giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo Bài 7 Lưỡng Hà cổ đại

              

Xin chia sẻ tới quý thầy cô bài soạn giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo Bài 7  Lưỡng Hà cổ đại (sách mới). Đây sẽ là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô trong việc giảng dạy chương trình sách giáo khoa 2018.

Link tải miễn phí: Tải xuống

Link tải trọng bộ  Bài giảng Powerpoint lịch sử 6 chân trời sáng tạo: Tải xuống

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng