Collins Writing For IELTS (2nd Edition) Full PDF bản đẹp

Collins Writing For IELTS (2nd Edition)

2nd Edition. — Collins English for IELTS, 2019. — 144 p.

Collins Writing For IELTS (2nd Edition) phù hợp cho những học viên có band điểm 5 - 5.5 đang hướng tới band điểm 6 trở lên trong kỳ thi IELTS (CEF trình độ B1 trở lên).

Download Collins Writing For IELTS 

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng