Collins READING For IELTS (2nd Edition) Full PDF bản đẹp

Collins READING For IELTS (2nd Edition)

Collins READING For IELTS (2nd Edition) là cuốn sách lý tưởng cho những học viên có band điểm 5 - 5.5 đang hướng tới band điểm 6 trở lên trong kỳ thi IELTS (CEF trình độ B1 trở lên). 

Ấn bản mới này đã được cập nhật và cải tiến kỹ lưỡng để dễ sử dụng hơn. Bộ sách lần này là phiên bản đầy đủ màu sắc, cuốn sách có bố cục mới và một loạt tính năng hoàn toàn mới để giúp học viên chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi IELTS của mình.

Download Collins READING For IELTS 

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng