Collins - Speaking for IELTS (2nd Edition) | PDF + Audio

Collins - Speaking for IELTS (2nd Edition)

Collins: Speaking for IELTS 2nd Edition, 2019 - 144 Pages

Sách dành cho những học viên có band điểm 5 - 5.5 đang hướng tới band điểm 6 trở lên trong kỳ thi IELTS (CEF trình độ B1 trở lên). Ấn bản mới chính này đã được cập nhật và cải tiến kỹ lưỡng để dễ sử dụng hơn. 

Link download:

Collins Speaking for IELTS (2nd Edition) (pdf)

CD Audio (mp3)

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng