Collins - Listening for IELTS (2nd Edition) | PDF + CD

Collins - Listening for IELTS (2nd Edition) audio

Collins English for IELTS 2nd Edition, 2019 - 160 Pages

Đây là cuốn sách lý tưởng cho những học viên có band điểm 5 - 5.5 đang hướng tới band điểm 6 trở lên trong kỳ thi IELTS (CEF trình độ B1 trở lên). Ấn bản mới chính này đã được cập nhật và cải tiến kỹ lưỡng để dễ sử dụng hơn. 

Bộ sách lần này là phiên bản đầy đủ màu sắc, cuốn sách có bố cục mới và một loạt tính năng hoàn toàn mới để giúp học viên chuẩn bị đầy đủ cho kỳ thi IELTS của mình.

Link download:

Collins Listening for IELTS (2nd Edition) (pdf)

CD Audio (mp3)


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng