Kho sáng kiến kinh nghiệm đội thiếu niên, đoàn thanh niên trường học (Tiểu học-THCS-THPT)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm đội thiếu niên, đoàn thanh niên trường học (Tiểu học-THCS-THPT), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động đội trong trường tiểu học
 2. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng múa hát tập thể trong công tác đội cho học sinh tiểu học (năm 2021)
 3. Skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động đội trong trường tiểu học
 4. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác đội tại trường tiểu học
 5. skkn an toàn giao thông tiểu học một số biện pháp giáo dục học sinh đi xe đạp an toàn
 6. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng ban chỉ huy liên – chi đội trường tiểu học
 7. skkn một số giải pháp triển khai thực hiện phong trào “nuôi heo đất” trong liên đội ở trường thcs
 8. skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động đội trong trường tiểu học (2019)
 9. skkn một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức đội trong trường tiểu học
 10. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học
 11. skkn một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển công tác đội tntp hồ chí minh ở trường thcs
 12. skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động đội trường tiểu học
 13. skkn một số biện pháp giúp đỡ đội viên nghèo, đội viên có hoàn cảnh khó khăn
 14. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt độn trải nghiệm sáng tạo giờ ra chơi tại liên đội THCS
 15. skkn tăng cường lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động ngoài giờ lên lớp ở liên đội tiểu học
 16. skkn một số giải pháp phát huy vai trò tự quản của ban chỉ huy liên đội trường tiểu học
 17. skkn một số biện pháp nâng cao kỹ năng công tác đội cho ban chỉ huy liên – chi đội ở trường tiểu học
 18. skkn một số biện pháp giáo dục tinh thần đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau của học sinh tại liên đội tiểu học
 19. skkn một số kinh nghiệm trong công tác giáo dục truyền thống “tương thân tương ái” thông qua hoạt động đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh tại trường tiểu học
 20. skkn một số kinh nghiệmtăng cường kỹ năng sống cho học sinh trường tiểu học thông qua các hoạt động đội
 21. skkn bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường tiểu học
 22. SKKN giáo dục đạo đức cho đội viên nhi đồng trong trường tiểu học
 23. skkn giải pháp nâng cao chất lượng nghi thức đội thcs
 24. skkn một số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên chi đội, nhằm nâng cao các hoạt động đội trường tiểu học
 25. skkn một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào trong trường THCS
 26. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học
 27. skkn một số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên chi đội nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội của trường tiểu học
 28. skkn một số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên đội, nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội trong trường THCS
 29. skkn một vài kinh nghiệm của đoàn thanh niên giáo dục học sinh thông qua truyền thống các ngày lễ
 30. skkn một số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên chi đội, nhằm nâng cao các hoạt động đội trường tiểu học
 31. skkn giải pháp nâng cao chất lượng nghi thức đội thcs
 32. skkn kinh nghiệm xây dựng chương trình phát thanh măng non dành cho tổng phụ trách đội thcs
 33. skkn một số biện pháp giáo dục truyền thống “tương thân tương ái” tại liên đội tiểu học lê lợi
 34. skkn một số kinh nghiệm tổ chức các hội thi trong công tác đội (tiểu học)
 35. skkn tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh trung học cơ sở thông qua các hoạt động đội
 36. skkn một số biện pháp hoạt động giúp nâng cao hiệu quả trong công tác đội ở trường tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số
 37. skkn một số biện pháp tuyên truyền giáo dục tình yêu biển, đảo cho học sinh trường ptdtnt
 38. skkn một số giải pháp nâng cao kĩ năng sống cho học sinh tại trường thpt long thành
 39. skkn phát huy vai trò của đoàn trường trong việc quản lí nề nếp và giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông đối với học sinh trong nhà trường
 40. skkn nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi ở trường tiểu học
 41. skkn một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đội thiếu niên tiền phong trong trường trung học cơ sở
 42. skkn giáo dục tích cực phòng chống bạo lực học đường ở trường thpt nguyễn trãi
 43. skkn Hiệu trưởng phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh qua các phong trào hoạt động tại Trường THPT Xuân Thọ.
 44. skkn tiểu học một số PP tổ chức trò chơi dân gian trong giờ ra chơi
 45. skkn tổ chức hoạt động đội ở trường tiểu học
 46. skkn đổi mới đa dạng hình thức hoạt động đội ở trường THCS
 47. skkn làm tốt công tác đoàn đội để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh
 48. skkn xây dựng phong trào thi đua học tập thông qua công tác đội
 49. skkn nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ huy liên – chi đội trong trường tiểu học
 50. skkn một số giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua hoạt động đoàn thanh niên ở trường THCS THPT hà trung
 51. skkn một số kinh nghiệm trong công tác đội giúp nâng cao hiệu quả hoạt động ở các trường có học sinh dân tộc thiểu số
 52. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng
 53. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt sao nhi đồng
 54. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào kế hoạch nhỏ trường TH
 55. skkn “biện pháp nâng cao chất lượng học tập của học sinh qua một số hoạt động đội, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường bán trú thcs”
 56. skkn một vài kinh nghiệm trong công tác đội TNTP thông qua hoạt động giáo dục NGLL ở trường THCS
 57. skkn bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường tiểu học
 58. skkn phương pháp lồng ghép tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với công tác đội tntp hồ chí minh trong trường phổ thông
 59. skkn một số kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học
 60. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi của liên đội tiểu học
 61. skkn một số giải pháp giáo dục đoàn viên thanh niên về vấn đề vệ sinh học đường và nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần
 62. skkn giáo dục học sinh thông qua một số hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
 63. skkn phương pháp lồng ghép tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với công tác đội tntp hồ chí minh trong trường phổ thông
 64. skkn Một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào trong trường THCS
 65. Skkn xây dựng các mối quan hệ mật thiết giữa hoạt động Đội với các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường
 66. skkn vai trò của tổng phụ trách đội với những mối quan hệ giáo dục trong và ngoài nhà trường
 67. Skkn “Một số biện pháp giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên tại trường THCS
 68. skkn một số kinh nghiệm xây dựng và phát triển công tác đội tntp hồ chí minh ở trường thcs
 69. skkn một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn và bồi dưỡng bch đội ở trường thcs
 70. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường thcs
 71. skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng thường xuyên ban chỉ huy chi đội trong trường thcs lao bảo
 72. skkn một số giải pháp triển khai thực hiện phong trào “nuôi heo đất” trong liên đội ở trường thcs
 73. skkn một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ ban chỉ huy đội tại trường thcs
 74. skkn một số giải pháp giúp nâng cao chất lượng hoạt động các phong trào trong trường thcs
 75. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả phong trào tiết kiệm nuôi heo đất trong đội viên tại liên đội thcs lê đình chinh
 76. skkn một số biện pháp giáo dục truyền thống cho đội viên, thiếu niên tại trường thcs
 77. skkn giải pháp nâng cao chất lượng nghi thức đội thcs
 78. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội trong trường tiểu học
 79. Skkn một số giải pháp nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cho học sinh tiểu học
 80. skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động đội trong trường tiểu học
 81. skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động các câu lạc bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường tiểu học
 82. Skkn một số biện pháp tập huấn ban chỉ huy liên chi đội, nhằm nâng cao các hoạt động đội trường tiểu học
 83. Skkn phối hợp với các tổ chức nhằm đẩy mạnh hoạt động đội trong trường tiểu học
 84. Skkn một số kinh nghiệm tổ chức các hội thi trong công tác đội (tiểu học)
 85. Skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng ban chỉ huy liên – chi đội trường tiểu học
 86. Skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian trong hoạt động đội trong trường tiểu học (2019)
 87. Skkn một số biện pháp tổ chức thực hành nghi thức đội tiểu học
 88. Skkn một số biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành nghi thức đội trong trường tiểu học
 89. Skkn một số biện pháp rèn kĩ năng thực hành nghi thức đội trong liên đội trường tiểu học
 90. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội trong trường
 91. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động đội trong trường tiểu học
 92. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng trong công tác sao nhi đồng ở trường tiểu học
 93. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác đội tại trường tiểu học
 94. Skkn giáo dục đạo đức cho đội viên nhi đồng trong trường tiểu học
 95. Skkn công tác phối kết hợp trong tổ chức hoạt động đội và ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học
 96. Skkn bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường tiểu học
 97. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội tiểu
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng