Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT (Skkn môn Vật lý lớp 10, 11, 12)Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý THPT (Skkn môn Vật lý lớp 10, 11, 12), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn sử dụng kahoot trong đổi mới phương pháp dạy học tiết bài tập, ôn tập và kiểm tra đánh giá kết qủa học tập của hs nhằm nâng cao chất lượng dạy học
 2. Skkn vật lí thpt nhận dạng và phương pháp giải bài toán lệch pha trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp
 3. Skkn mô phỏng véc tơ quay và đồ thị điện xoay chiều bằng phần mềm mathematica
 4. Skkn phương pháp giải bài tập vật lý hạt nhân
 5. Skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập cơ bản về tụ điện
 6. Skkn phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng với khe y âng
 7. Skkn thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề stem trong bài động lượng định luật bảo toàn động lượng vật lí 10 thpt
 8. Skkn xóa kém, giảm yếu, vươn lên trung bình môn vật lý 12
 9. Skkn kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 12 chương dòng điện xoay chiều
 10. Skkn bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12
 11. Skkn bài tập điện tích, điện trường
 12. Skkn bài tập định luật bảo toàn động lượng
 13. Skkn định hướng học sinh lớp 10 học môn vật lý theo năng lực
 14. skkn sử dụng kahoot trong đổi mới PP dạy học tiết bài tập, ôn tập và kiểm tra đánh giá KQ học tập của HS nhằm nâng cao chất lượng dạy học
 15. skkn sử dụng kỹ thuật dạy học mảnh ghép trong giảng dạy một số chủ đề môn vật lí lớp 10, 11ở trường trung học phổ thông
 16. skkn tổ chức dạy học theo góc nội dung kiến thức chương “mắt các dụng cụ quang” – vật lí 11 cơ bản
 17. skkn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn vật lý ở trường phổ thông
 18. skkn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn vật lí chủ đề an toàn sản xuất truyền tải sử dụng tiết kiệm điện năng với hoạt động trải nghiệm sáng tạo
 19. skkn phân tích đề tham khảo môn vật lí kì thi THPT quốc gia và đề xuất một số bài toán mới
 20. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy mạch điện mắc phối hợp các phần tử r, l, c
 21. skkn tích hợp có hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh THPT trong các giờ dạy học vật lí
 22. skkn xây dựng hệ thống phiếu học tập thể hiện sơ đồ phân tích đề một số bài toán giúp học sinh trung bình yếu hình thành kĩ năng vận dụng giải bài tập chương các định luật bào toàn môn vật lí 10 nâng cao
 23. skkn một số biện pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém môn vật lý thpt
 24. skkn thiết kế máy đổi điện từ nguồn điện một chiều (12v) thành nguồn xoay chiều ( 110v; 220v)
 25. skkn trong sách giáo khoa nên giới thiệu các phương pháp giải toán vật lí ở bài đọc thêm
 26. skkn chế tạo và ứng dụng đồ dùng dạy học vào tiết dạy nhằm tăng hứng thú học tập của học sinh
 27. skkn dạy học thể tích khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm geogebra
 28. skkn sử dụng các dụng cụ hiện có thiết kế một số thí nghiệm dùng để dạy học chương từ trường trong chương trình vật lí lóp 11
 29. skkn giải bài toán sóng cơ và giao thoa ánh sáng bằng máy tính casio 750VN PLUS
 30. skkn mô hình biểu diễn hình chiếu của chuyển động tròn đều, dòng điện phu cô
 31. skkn hướng dẫn học sinh giải tốt bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều trong chương trình vật lý lớp 10
 32. skkn hướng dẫn cài đặt dropbox để lưu trữ dữ liệu trực tuyến
 33. skkn tích hợp phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trong dạy học vật lí 11
 34. SKKN phân loại các dạng câu hỏi điện xoay chiều dành cho học sinh khối GDTX
 35. skkn chuyên đề dạy học tích hợp liên môn “máy biến áp ba pha
 36. skkn phân loại và phương pháp giải một số bài tập giao thoa sóng trên mặt nước
 37. skkn giải các bài toán dao động điều hòa bằng phương pháp giản đồ vec tơ quay vật lý 12, chương trình nâng cao
 38. skkn giải các bài toán dao động điều hòa bằng phương pháp giản đồ vec tơ quay vật lý 12, chương trình nâng cao
 39. skkn bồi dưỡng HSG vật lí phần thí nghiệm thực hành chương điện học
 40. skkn xây dựng và sử dụng tài liệu môn vật lí 12 vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng thi thpt quốc gia
 41. skkn xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế phần cơ học thuộc chương trình vật lí 10 THPT
 42. skkn vật lý thpt phương pháp giải một số dạng bài tập phần động học chất điểm
 43. skkn vật lý thpt phương pháp giải một số dạng bài tập phần động học chất điểm
 44. skkn thiết kế bài tập trắc nghiệm để nâng cao hiệu quả TTKT dạy chương dòng điện trong các môi trường
 45. skkn sử dụng phương pháp hình học để giải bài toán cân bằng vật rắn
 46. skkn giải pháp giúp học sinh làm tốt bài tập về dao động cơ
 47. skkn phương pháp giải các dạng bài toán về truyền tải điện năng và máy điện xoay chiều
 48. skkn phát hiện và khắc phục quan niệm sai lệch của học sinh trong dạy học phần cơ học vật lý ở trường phổ thông
 49. skkn tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học vật lý thpt
 50. skkn thiết kế dạy học theo chủ đề để phát huy tính tích cực và tự lực của học viên (vật lý)
 51. skkn phương pháp giải nhanh các bài toán về sóng ánh sáng ôn thi thpt quốc gia
 52. skkn phương pháp giải nhanh các dạng toán trong chương dao động điều hòa và ứng dụng vào dòng điện xoay chiều
 53. skkn SKKN phân loại và phương pháp giải các bài toán sóng cơ
 54. skkn dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tìm nhiều cách giải cho các bài toán vật lý
 55. skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán định lượng về tính tương đối của chuyển động.
 56. skkn giải một số bài toán về va chạm bằng định luật bảo toàn động lượng và năng lượng
 57. skkn tổ chức một số hoạt động ngoại khóa môn vật lí cho học sinh phổ thông – lần 1
 58. skkn đổi mới phương pháp dạy học vật lý ở trung tâm giáo dục thường xuyên
 59. skkn kích thích sự hứng thú của học sinh qua việc giải loại bài toán vật lý định tính
 60. skkn lựa chọn và phối hợp một số phương pháp giúp học sinh học tích cực một số bài trong chương động lực học chất điểm
 61. skkn vật lý thpt kích thích sự hứng thú học tập vật lý bằng những thí nghiệm đơn giản
 62. skkn vật lý thpt khảo sát sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch rc
 63. skkn một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy thí nghiệm thực hành và thí nghiệm biểu diễn môn vật lý 10
 64. skkn phân loại và cách giải một số bài toán về giao thoa ánh sáng với khe young ( y–âng)
 65. skkn phương pháp giải nhanh và bài tập trắc nghiệm vật lý 12
 66. skkn sử dụng hàm sin (hay cos) và giản đồ fre nen giải bài tập vật lý 12
 67. skkn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi phần nhiệt học lớp 12
 68. skkn sử dụng kahoot trong đổi mới phương dạy học tiết bài tập, ôn tập và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học vật lý thpt
 69. skkn bài tập định luật bảo toàn động lượng
 70. skkn bài tập điện tích, điện trường
 71. skkn hướng dẫn học sinh giải tốt bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều trong chương trình vật lý lớp 10
 72. skkn bài tập định luật bảo toàn động lượng
 73. skkn xóa kém, giảm yếu, vươn lên trung bình môn vật lý 12
 74. skkn xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem phần điện học vật lý 11, 12 trung học phổ thông
 75. skkn xây dựng và sử dụng bài tập thực tế chương “dao động và sóng điện từ” vật lý 12 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn
 76. skkn xây dựng hệ thống phiếu học tập thể hiện sơ đồ phân tích đề một số bài toán giúp học sinh trung bình yếu hình thành kĩ năng vận dụng giải bài tập chương các định luật bào toàn môn vật lí 10 nâng cao
 77. skkn xây dựng bài tập dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh môn vật lý 11, 12
 78. skkn vật lí thpt nhận dạng và phương pháp giải bài toán lệch pha trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp
 79. skkn vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học vật lý thpt nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và kỹ năng làm việc theo nhóm của học sinh
 80. skkn tổ chức buổi học ngoại khoá “tình yêu vật lý và thiên văn học” lớp 12 thpt
 81. skkn tích hợp phòng, chống giảm nhẹ thiên tai trong dạy học vật lí 11
 82. skkn tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào dạy học môn vật lý lớp 12 chương trình cơ bản
 83. skkn tích hợp có hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thpt trong các giờ dạy học vật lí
 84. skkn thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề stem trong bài động lượng định luật bảo toàn động lượng vật lí 10 thpt
 85. skkn thiết kế máy đổi điện từ nguồn điện một chiều (12v) thành nguồn xoay chiều ( 110v; 220v)
 86. skkn sử dụng các dụng cụ hiện có thiết kế một số thí nghiệm dùng để dạy học chương từ trường trong chương trình vật lí lóp 11
 87. skkn phương pháp giải bài tập vật lý hạt nhân
 88. skkn phương pháp giải bài tập giao thoa ánh sáng với khe y âng
 89. skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập cơ bản về tụ điện
 90. Skkn phân loại các dạng câu hỏi điện xoay chiều dành cho học sinh khối gdtx
 91. Skkn nhận dạng đồ thị và đọc số liệu trên đồ thị trong giảng dạy chương trình vật lí 12 trung học phổ thông
 92. Skkn nâng cao hứng thú và kết quả học tập cho học sinh lớp 11 thông qua việc sử dụng mô hình trong bài học “từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt” – chương trình vật lí 11
 93. Skkn một số kinh nghiệm khi dạy bài mẫu nguyên tử bo và quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô và bài tập vận dụng vật lý lớp 12 một số kinh nghiệm khi dạy bài mẫu nguyên tử bo và quang phổ vạch của nguyên tử hyđrô và
 94. Skkn một số biện pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu kém môn vật lý thpt
 95. Skkn mô phỏng véc tơ quay và đồ thị điện xoay chiều bằng phần mềm mathematica
 96. Skkn kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn vật lý 12 chương dòng điện xoay chiều
 97. Skkn hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ đơn giản dùng cho học sinh phổ thông
 98. Skkn hướng dẫn học sinh phân tích tìm lời giải bài tập về mạch điện
 99. Skkn giải bài toán sóng cơ và giao thoa ánh sáng bằng máy tính casio 750vn plus
 100. Skkn định hướng học sinh lớp 10 học môn vật lý theo năng lực
 101. Skkn dạy học tiết “bài tập từ trường” vật lí 11 ban cơ bản theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý
 102. Skkn dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” trong dạy học chủ đề “dòng điện trong chất bán dẫn” vật lí 11
 103. Skkn bài tập thực nghiệm trong vật lí lớp 12
 104. skkn xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần điện học vật lý 11, 12 trung học phổ thông
 105. skkn dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” trong dạy học chủ đề “dòng điện trong chất bán dẫn” vật lí 11
 106. skkn vật lí thpt phát triển năng lực tư duy liên môn và tính sáng tạo của học sinh qua bài toán tìm biên độ cực trị trong tổng hợp dao động
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng