Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT (Skkn môn Hóa học lớp 10, 11, 12) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT (Skkn môn Hóa học lớp 10, 11, 12) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài toán mức độ vận dụng caovề peptit để bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt
 2. Skkn rèn luyện kĩ năng tư duy sáng tạo, tự học, tự tìm tòi nghiên cứu của học sinh qua việc hoàn thành bài tập về nhà phần thực hành thí nghiệm môn hóa học
 3. Skkn vận dụng dạy học stem trong chương trình hóa học lớp 11 thpt
 4. Skkn phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học theo góc chương “oxi – lưu huỳnh” hóa học 10
 5. Skkn sử dụng phương pháp quy đổi để giải quyết bài toán peptit
 6. Skkn phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học theo góc chương “oxi – lưu huỳnh” hóa học 10
 7. skkn phương pháp giả bt điện phân
 8. skkn sử dụng hệ thống bài tập hóa học có nhiều cách giải để phát triển năng lực tư duy cho học sinh
 9. skkn thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học vô cơ trường trung học phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh
 10. skkn Trải nghiệm sáng tạo qua Hoạt động tìm tòi, mở rộng để tìm hiểu biện pháp xử lí nước thải của phẩm nhuộm cói trong bài Cacbon
 11. skkn tích hợp kiến thức các môn học dạy bài cacbohiđrat và lipit
 12. skkn tích hợp kiến thức liên môn trong chuyên đề oxi ozon – hóa học 10 ban cơ bản
 13. skkn hướng dẫn thiết kế thí nghiệm hóa 12cb
 14. SKKN vận dụng kiến thức hoá học để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống
 15. skkn bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực người học qua hoạt động trải nghiệm gắn với sx kd tại địa phương bài minh họa công nghiệp silicat – hóa học 11
 16. skkn giải pháp nâng cao ý thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn do hóa chất gây ra trong đời sống thông qua dạy học hóa học ở trường phổ thông
 17. skkn vận dụng sáng tạo định luật bảo toàn electron trong việc xây dựng phương pháp giải bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa khử phần hóa học vô cơ cho học sinh lớp 11
 18. skkn hóa học phương pháp giải bài toán phản ứng cộng hiđro vào liên kết của hiđrocacbon không no
 19. skkn sử dụng cân bằng ion – electron trong giải bài tập hóa học
 20. skkn thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương oxi – lưu huỳnh hóa học 10 cơ bản
 21. skkn lồng ghép kiến thức bảo vệ sức khỏe vào quá trình giảng dạy môn hóa học góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 22. skkn sử dụng sơ đồ tư duy củng cố lí thuyết và rèn luyện kỉ năng giải bài tập chuyên đề nhận biết, tách và tinh chế một số chất vô cơ và hữu cơ
 23. skkn tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc lồng ghép các hiện tượng tự nhiên vào trong giảng dạy hóa học
 24. skkn tạo video clip cho bài giảng hóa học bằng phần mềm proshow producer 8 0
 25. skkn vận dụng những ứng dụng thực tế của kim loại vào trong giảng dạy hóa vô cơ 12 nhằm phát huy năng lực học sinh
 26. skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học THPT
 27. skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học 10 thông qua việc sử dụng hình vẽ trong sách giáo khoa
 28. skkn một số giải pháp nâng chất lượng trong kiểm tra thường xuyên trên lớp
 29. skkn kinh nghiệm sử dụng hiệu quả phiếu học tập trong giảng dạy môn hoá học
 30. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lí phòng thí nghiệm hóa học
 31. skkn tích hợp kỹ năng sống cho học sinh qua chủ đề “amoniac muối amoni phân bón hóa học”
 32. skkn một số biện pháp tạo động lực cho học sinh học tập bộ môn hoá học ở trường trung học phổ thông
 33. skkn một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả dạy học hóa học lớp 11 trung học phổ thông
 34. skkn một số hình thức tổ chức hoạt động củng cố bài trong giảng dạy chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn môn hóa học 10 cơ bản
 35. skkn hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học
 36. skkn hệ thống câu hỏi gắn liền với thực tiễn môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm phần phi kim hóa học lớp 10
 37. skkn dạy học chủ đề dung dịch bằng tiếng anh ở trường trung học phổ thông
 38. skkn cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử dựa vào sự thay đổi số oxi hóa
 39. skkn bài toán kim loại tác dụng với axit cho lượng sản phẩm khác nhau tùy theo cách đánh giá sản phẩm
 40. skkn vận dụng tiếp cận phương pháp dạy học flipped learning trong dạy học chương nitơ photpho nhằm nâng cao năng lực tự học cho học sinh lớp 11 trung học phổ thông
 41. skkn vận dụng dạy học hợp tác vào giảng dạy hóa học 11 để phát triển năng lực tựhọc cho học sinh
 42. skkn thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn để phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần hóa hữu cơ hóa học 11
 43. skkn sử dụng kiến thức liên môn, câu hỏi thực tiễn nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh qua bài “phân bón hóa học” lớp 11 chương trình chuẩn
 44. skkn sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng độ bất bão hoà trong hoá học hữu cơ
 45. skkn một số phương pháp giải bài tập đồng phân trong hóa hữu cơ
 46. skkn một số nội dung lý thuyết phổ biến của hidrocacbon
 47. skkn xây dựng một số giáo án sử dụng phương pháp dạy học tích cực
 48. skkn kết hợp sử dụng proshow producer và microsoft powerpoint để nâng cao tiện ích và hiệu quả trong dạy học hóa học
 49. skkn một số kinh nghiệm về kỹ thuật xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn hóa học theo hướng chuẩn hóa
 50. skkn nâng cao chất lượng dạy và học môn hóa lớp 12b2 trường THPT lộc hưng bằng việc hệ thống một số dạng bài tập chương 6 –chương trình chuẩn
 51. skkn hướng dẫn học sinh lớp 11 học tốt phần bài tập ancol, phenol bằng các dạng bài tập mẫu
 52. skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương pháp đồ thị
 53. skkn tổ chức dạy học dự án nếu không có rượu cho học sinh thpt
 54. skkn xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập phần chiết dành cho học sinh giỏi thi quốc gia và quốc tế
 55. skkn hóa học 10 sử dụng phương pháp bảo toàn electron giúp học sinh giải tốt bài tập axit sunfuric đặc hóa 10 ban cơ bản
 56. skkn lý thuyết đồ thị và ứng dụng
 57. skkn lý thuyết đồ thị và ứng dụng
 58. skkn môn hóa học lý thuyết và bài tập về cân bằng ion trong dung dịch nước
 59. skkn nghiên cứu lí thuyết cơ chế phản ứng của gốc etinyl với phân tử etanol trong pha khí bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ
 60. skkn sử dụng phương pháp tự chọn lượng chất trong giải bài tập hoá học
 61. skkn giúp học sinh học tốt hơn chủ đề kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm hóa 12 thông qua phiếu học tập chuẩn bị bài ở nhà
 62. skkn háo học thpt phương pháp giải toán cộng hiđro và brom vào hiđrocacbon không no
 63. skkn xây dựng chuyên đề dạy học hiđrocacbon no – ankan
 64. skkn hóa học xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan hóa học hữu cơ có nội dung thực nghiệm
 65. skkn dãy điện hóa của kim loại và các dạng bài tập liên quan trong chương trình hóa học khối 12.
 66. skkn cách viết công thức cấu tạo các đồng phân của ankanol.
 67. skkn bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 12 – thpt- hóa vô cơ.
 68. skkn bài tập về hiđrocacbon dựa vào số nguyên tử cacbon trung bình.
 69. skkn phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học 12 phần kim loại.
 70. skkn- một số vấn đề về hoá học hạt nhân.
 71. skkn một số biện pháp áp dụng trong giảng dạy chương phản ứng oxi hóa-khử của bộ môn hóa học lớp 10.
 72. skkn phân tích, xây dựng câu hỏi trắc nghiệm dùng để kiểm tra – đánh giá kết quả dạy học hóa học lớp 12 nc học kì ii ở trường thpt.
 73. skkn phân loại và phương pháp giải bài tập axit cacboxylic.
 74. skkn nâng cao hiệu quả dạy học bằng cách lồng ghép, tích hợp kiến thức thực tiễn, bảo vệ môi trường và hệ thống bài tập liên quan tới hình vẽ trong dạy học hóa học ở trường.
 75. skkn sử dụng tình huống có vấn đề trong dạy hóa học chương đại cương kim loại lớp 12 thpt.
 76. skkn Sử dụng phần mềm Microsoft Powerpoint thiết kế bài giảng hỗ trợ việc dạy học một số tiết thực hành hóa học trung học phổ thông ban cơ bản.
 77. Skkn rèn luyện kỹ năng làm bài trắc nghiệm hóa học 12.
 78. skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học liên quan thực tiễn.
 79. skkn xây dựng hệ thống bài tập hóa học rèn luyện năng lực tư duy cho học sinh lớp 11.
 80. skkn vận dụng quan điểm dạy học tích hợp trong chuyên đề nước một phần tất yếu của cuộc sống.
 81. skkn thiết kế hệ thống tình huống gắn với thực tiễn trong dạy học hóa học 10
 82. skkn thiết kế và sử dung thí nghiệm thực hành hóa học trong việc hình thành phát triển tư duy của học sinh.
 83. skkn thông qua việc giải thích các hiện tượng thực tế - tạo niềm đam mê, yêu thích học bộ môn.
 84. skkn tích hợp câu hỏi và bài tập gắn với đời sống thực tiễn trong các đề kiểm tra chương trình hóa học 12.
 85. skkn xây dựng bài tập hóa học THPT theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh
 86. skkn vật lý thpt hệ thống bài tập về chất khí
 87. skkn sử dụng kiến thức lịch sử hóa học vào giảng dạy bộ môn hóa 10
 88. skkn phương pháp giải bài tập về cân bằng hóa học dành cho học sinh phổ thông không chuyên
 89. skkn phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học bài tập este và chất béo
 90. skkn lập công thức tổng quát của một số hợp chất hữu cơ có nhóm chức
 91. skkn hóa học thpt rượu lợi hay hại
 92. skkn hóa học 11 khai thác điều kiện phản ứng và hiện tượng phản ứng hóa học để tạo hứng thú học chương nitơ photpho và chương cacbon silic
 93. skkn dạy học hóa học 12 gắn liền với thực tiễn để nâng cao hiệu quả
 94. skkn các phản ứng chuyển vị quan trọng trong tổng hợp chất hữu cơ ( bồi dưỡng học sinh giỏi cấp thpt)
 95. skkn bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống bài tập phần nguyên tử và bảng tuần hoàn hóa học 10
 96. skkn xây dựng hệ thống bài toán hóa học đốt cháy một số hợp chất hữu cơ trong chương trình hóa học thpt
 97. skkn xây dựng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực chương oxi – lưu huỳnh hóa học 10
 98. skkn vận dụng cấu trúc jigsaw trong dạy học hóa học
 99. skkn ứng dụng thực tế của các hợp chất hữu cơ có nhóm chức lớp 11, 12
 100. skkn tăng cường bài tập trắc nghiệm vô cơ có liên hệ đến kiến thức thực tiễn trong bài kiểm tra – đánh giá ở bậc thpt
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng