Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THCS (Skkn môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9)Dưới đây là link tải
Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn THCS (Skkn môn Ngữ văn lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn đổi mới phương pháp soạn giảng môn ngữ văn trung học cơ sở theo hướng tích hợp
 2. Skkn một vài kinh nghiệm trong dạy học văn học nước ngoài ở trung học cơ sở
 3. Skkn cách dạy tốt bài thơ viếng lăng bác
 4. Skkn ngữ văn thcs vẻ đẹp tâm hồn hồ chí minh qua 2 bài thơ ngắm trăng và đi đường
 5. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy văn học trung đại 8 và toàn cấp nói chungđối với môn ngữ văn cấp thcs
 6. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trải nghiệm sáng tạo gắn với chủ đề trong môn ngữ văn 8
 7. skkn khai thác tư liệu để dạy học văn bản nhật dụng ở trường THCS
 8. skkn bồi dưỡng học sinh trên cơ sở khắc phục những lỗi phổ biến trong bài viết tập làm văn
 9. skkn hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn ngữ văn thcs
 10. skkn nguyên nhân và giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng bài làm văn cho phần văn nghị luận lớp 9
 11. skkn đưa phim truyền hình và phim tư liệu vào trong các tiết dạy môn ngữ văn 9 nhằm làm tăng hứng thú học tập cho học sinh
 12. skkn hướng dẫn học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 tìm hiểu một số biện pháp tu từ cú pháp
 13. skkn hướng dẫn học sinh lớp 9 tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn ngữ văn
 14. skkn tiếng anh 8 how to improve students’ speaking skill while teaching other skills
 15. skkn tiếng anh 7 how to arouse students’ interest in learning english
 16. skkn một số kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo – sân khấu hóa trong bộ môn ngữ văn 7
 17. skkn một vài kinh nghiệm về vận dụng phương pháp dạy học trực quan vào dạy học từ ngữ trong chương trình ngữ văn 8
 18. skkn một số kinh nghiệm hữu ích giúp học sinh học tốt môn ngữ văn 8
 19. skkn một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ dạy ngữ văn 9
 20. skkn một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng ngữ văn 7 tại trường THCS lương thế vinh
 21. skkn một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng môn ngữ văn 6
 22. skkn vài kinh nghiệm về việc dạy văn bản nhật dụng trong chương trình ngữ văn lớp 7
 23. skkn vài kinh nghiệm về việc giảng dạy chương trình ngữ văn địa phương THCS (phần văn)
 24. skkn rèn luyện kỹ năng làm văn miêu tả lớp 6
 25. skkn những phương pháp dạy đọc – hiểu văn bản trong môn ngữ văn
 26. skkn bàn về một số phương pháp dạy thơ trung đại việt nam ở môn ngữ văn 7 trong nhà trường
 27. skkn những phương pháp dạy đọc – hiểu văn bản trong môn ngữ văn thcs
 28. skkn nâng cao hứng thú học tập của học sinh khối 9 trong phân môn văn bản bằng phương pháp sắm vai
 29. skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bài viết tập làm văn theo phương thức tự sự kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm ở học sinh khối 8
 30. skkn một số kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm truyện dành cho học sinh lớp 9
 31. SKKN một vài kinh nghiệm phát huy năng lực nói của học sinh qua tiết “luyện nói” trong môn ngữ văn 6,7
 32. skkn một vài kinh nghiệm tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học văn bản bộ môn ngữ văn THCS
 33. skkn sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực, bản đồ tư duy tích hợp giáo dục KNS trong dạy học cụm bài ca dao ở chương trình ngữ văn 7 kỳ i
 34. skkn phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học ngữ văn ở THCS
 35. SKKN rèn luyện kỹ năng viết văn bằng lời văn của mình (ngữ văn 6)
 36. skkn vận dụng phương pháp tích hợp liên môn trong dạy học văn bản “những ngôi sao xa xôi”
 37. skkn phương pháp làm bài nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm truyện ( đoạn trích) trong chương trình ngữ văn 9
 38. skkn một số kinh nghiệm dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua cụm văn bản nhật dụng trong chương trình ngữ văn 9
 39. skkn một số phương pháp giúp học sinh học tốt phần thơ hiện đại ngữ văn 9
 40. skkn tích hợp chuyên đề đạo đức hồ chí minh về lòng yêu thương và giúp đỡ con người; sống có nghĩa có tình trong môn ngữ văn lớp 9 để giáo dục học sinh
 41. skkn rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh thcs
 42. skkn Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy – học môn Ngữ Văn 8
 43. skkn hướng dẫn học sinh tự học góp phần nâng cao chất lượng môn ngữ văn 9
 44. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự chương trình khối 8,9 bậc trung học cơ sở
 45. skkn xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương theo hướng đổi mới
 46. skkn vận dụng kiến thức liên môn và phương pháp tích hợp để dạy văn bản nghị luận trung đại việt nam
 47. skkn phát triển năng lực sử dụng từ ngữ cho học sinh lớp 6 qua việc phát hiện và chữa lỗi dùng từ trong bài văn miêu tả
 48. skkn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn thcs
 49. skkn nâng cao kĩ năng viết đoạn văn biểu cảm cho học sinh lớp 7
 50. skkn dạy văn bản nhật dụng trong chương trình ngữ văn THCS
 51. skkn dạy truyện trung đại việt nam theo phương pháp đọc hiểu ở chương trình ngữ văn 9
 52. skkn một số biện pháp khai thác giá trị nghệ thuật trong văn bản văn học trung đại chương trình ngữ văn 9
 53. skkn nâng cao chất lượng bài viết văn tự sự cho học sinh trung bình yếu lớp 8 THCS bằng cách rèn kỹ năng viết đoạn văn
 54. skkn phát hiện và bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh lớp 8 thông qua phần văn bản
 55. skkn ra đề theo hướng đánh giá năng lực của học sinh môn ngữ văn lớp 9
 56. skkn rèn luyện kĩ năng làm bài văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9
 57. skkn tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn ngữ văn
 58. SKKN bồi dưỡng phát triển năng lực tự học của HS lớp 6 thông qua giờ dạy “ôn tập văn miêu tả”
 59. skkn một số giải pháp mang lại hiệu quả trong dạy học ngữ văn phát triển năng lực học sinh thcs
 60. skkn dạy học văn bản truyện hiện đại việt nam ngữ văn 9 theo định hướng phát triển năng lực cho HS
 61. skkn giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn ngữ văn ở lớp có đối tượng học sinh trung bình – yếu theo định hướng phát triển năng lực
 62. skkn dạy học theo định hướng phát triển năng lực trong giờ luyện nói nhằm nâng cao chất lượng môn ngữ văn ở THCS
 63. skkn tích hợp tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong ngữ văn 6
 64. skkn một vài suy nghĩ khi dạy văn bản
 65. skkn một số lưu ý khi giảng dạy bài ký cô tô của nguyễn tuân
 66. skkn xử lý một số tình huống sư phạm trong dạy – học môn ngữ văn bậc THCS
 67. skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh khối 8 qua các văn bản nhật dụng
 68. SKKN rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho HS lớp 9 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng
 69. skkn phương pháp giảng dạy ngữ văn 6 theo dạng sơ đồ tóm tắt
 70. skkn nâng cao hiệu quả một số tiết dạy thơ đường luật ở bộ môn ngữ văn lớp 7,8
 71. skkn kinh nghiệm dạy học ngữ văn thcs theo phương pháp đổi mới
 72. skkn xây dựng câu hỏi trong tiết học đọc hiểu văn bản
 73. SKKN phương pháp rèn kĩ năng làm văn tả cảnh cho học sinh lớp 6
 74. skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngữ văn thcs
 75. skkn sưu tầm và vận dụng ca dao, tục ngữ, thành ngữ trong dạy học sinh học ở trường thcs
 76. skkn rèn luyện kỹ năng viết văn bằng lời văn của mình (ngữ văn 6)
 77. skkn rèn luyện kỹ năng làm văn miêu tả lớp 6
 78. skkn rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho học sinh lớp 9
 79. skkn phương pháp cảm thụ một tác phẩm thơ trữ tình ngữ văn thcs
 80. skkn phương pháp cảm thụ một tác phẩm thơ trữ tình ngữ văn 9
 81. skkn những phương pháp dạy đọc – hiểu văn bản trong môn ngữ văn thcs
 82. skkn nguyên nhân và giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng bài làm văn cho phần văn nghị luận lớp 9
 83. skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trải nghiệm sáng tạo gắn với chủ đề trong môn ngữ văn 8
 84. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy văn học trung đại 8 và toàn cấp nói chung đối với môn ngữ văn cấp thcs
 85. skkn một số biên pháp giúp học sinh lớp 6 làm tốt văn miêu tả
 86. skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn 8
 87. skkn kinh nghiệm chỉ đạo rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh trung học cơ sở qua các giờ ngữ văn góp phần nâng cao chất lượng dạy học
 88. skkn khai thác tư liệu để dạy học văn bản nhật dụng ở trường thcs
 89. skkn hiệu quả của việc tích hợp kiến thức liên môn trong dạy - học môn ngữ văn thcs
 90. skkn hiệu quả của phương pháp tích hợp kiến thức liên môn trong dạy - học ngữ văn 6
 91. skkn giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn lớp 9
 92. skkn cách dạy tốt bài thơ viếng lăng bác
 93. skkn bồi dưỡng học sinh trên cơ sở khắc phục những lỗi phổ biến trong bài viết tập làm văn
 94. skkn biện pháp để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn ngữ văn lớp 9 ở trường thcs
 95. skkn bàn về một số phƣơng pháp dạy thơ trung đại việt nam ở môn ngữ văn 7 trong nhà trường
 96. skkn bàn thêm về việc ra đề - chấm- trả bài tập làm văn thcs
 97. skkn một số biện pháp giúp hs làm tốt bài tập làm văn lớp 8
 98. skkn sử dụng đồ dùng trong giảng dạy ngữ văn 6
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng