Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý THCS (Skkn môn Địa lý lớp 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý THCS (Skkn môn Địa lý lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn địa lí 9 dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn địa lí, chủ đề vùng đồng bằng sông cửu long
 2. skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lí lớp 8
 3. skkn cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương
 4. skkn một vài kinh nghiệm lồng ghép ca dao, tục ngữ tạo hứng thú học tập cho học sinh ở môn địa lí THCS
 5. skkn hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học địa lí 8
 6. skkn sử dụng hiệu quả bản đồ trong dạy học môn địa lí nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh lớp 8
 7. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh nâng cao nhận thức, có những hành động phù hợp đối với một số vấn đề trong cuộc sống hiện nay thông qua môn địa lí
 8. skkn kinh nghiệm tổ chức hoạt động tìm hiểu địa lý địa phương qua trải nghiệm thực tế
 9. skkn lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo vào dạy học địa lí việt nam ở trường THCS
 10. skkn hướng dẫn học sinh kỹ năng vễ biểu đồ địa lí 9
 11. SKKN một số PP tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn địa lí 7
 12. skkn các phương pháp dạy tiết ôn tập đạt hiệu qủa trong môn địa lý thcs
 13. skkn sử dụng di sản trong dạy học địa lí lớp 9 phần các vùng kinh tế
 14. skkn vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học địa lí 8
 15. SKKN vận dụng kĩ thuật mảnh ghép để nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý
 16. SKKN hướng dẫn học sinh kĩ năng phân tích biểu đồ địa lý 7
 17. SKKN phát huy năng lực học sinh qua quan sát hình ảnh trực quan và trải nghiệm đóng vai trong môn địa lý
 18. skkn kinh nghiệm dạy tích hợp biến đổi khí hậu ở một số bài địa lí 9 hiệu quả
 19. skkn các phương pháp dạy tiết ôn tập đạt hiệu qủa trong môn địa lý thcs
 20. skkn nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp thích hợp để dạy học các mối quan hệ nhân quả trong chương trình địa lý THCS nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học địa lý ở trường THCS
 21. skkn kinh nghiệm dạy bài phương hướng trên bản đồ kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí ( địa lí lớp 6)
 22. skkn ứng dụng CNTT trong dạy học địa lí lớp 9 ở trường THCS
 23. skkn sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 6
 24. skkn giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lớp 6
 25. skkn Sử dụng sơ đồ để dạy các tiết ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong môn địa lí THCS
 26. skkn Ứng dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học địa lí lớp 6
 27. skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng môn địa lí 7
 28. skkn phương pháp hướng dẫn và rèn luyện kĩ năng nhận xét bảng số liệu để khai thác kiến thức cho học sinh lớp 9
 29. skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lí lớp 8
 30. skkn nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho học sinh thông qua dạy học môn địa lý lớp 9
 31. skkn một số kĩ năng nhận biết, vẽ biểu đồ của môn địa lí 9
 32. skkn lồng ghép kĩ năng phòng chống thiên tai ở vùng đồi núi trong giảng dạy địa lý thcs
 33. skkn hướng dẫn học sinh sử dụng bản đồ trong dạy học địa lí 8
 34. skkn địa lí 9 dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn địa lí, chủ đề vùng đồng bằng sông cửu long
 35. skkn kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn địa lý cấp thcs
 36. skkn biện pháp nâng cao hiệu quả phương pháp học tập theo nhóm trong giảng dạy địa lý 8 ở trường trung học cơ sở
 37. skknTích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí ở trường THCS phong hiền
 38. skkn một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu môn địa lí lớp 7,8
 39. skkn thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lí
 40. skkn rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường THCS tân minh
 41. SKKN phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn địa lí
 42. SKKN phương pháp dạy các bài học thực hành địa lí 9
 43. SKKN phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn địa lý
 44. skkn một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy địa lí bậc thcs
 45. skkn một số phương pháp sử dụng phương tiện trong dạy học địa lí 8
 46. skkn một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn địa lý 7
 47. skkn kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn địa lý cấp THCS
 48. skkn phương hướng trên bản đồ kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí( địa lí lớp 6)
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng