Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT (Skkn môn Lịch sử lớp 10, 11, 12) [Phần 1]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Lịch sử THPT (Skkn môn Lịch sử lớp 10, 11, 12) [Phần 1], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn giáo dục ý thức về chủ quyền biển, đảo tổ quốc cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam ở trường thpt
 2. Skkn hướng dẫn học sinh một số dạng câu hỏi trong ôn thi thpt quốc gia (thptqg) phần lịch sử thế giới (1945 2000)
 3. Skkn bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử thpt
 4. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn lịch sử 12 giai đoạn 1945 1954
 5. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn lịch sử 12 giai đoạn 1945 1954
 6. Skkn dạy học tích hợp liên môn trong bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x xv (lịch sử lớp 10 – ban cơ bản)
 7. Skkn khai thác tài liệu tiểu sử nguyễn ái quốc trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930, lớp 12 thpt ban cơ bản
 8. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích hợp một số bài học phần lịch sử việt nam
 9. Skkn thiết kế bài giảng“phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ xviii” theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 10. skkn đổi mớp phương pháp dạy học và một số giải pháp bảo vệ môi trường trong dạy học bài 10 CM KHCN và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
 11. skkn sử dụng phương pháp graph vào dạy các bài ôn tập, tổng kết trong chương trình lịch sử THPT
 12. skkn xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
 13. skkn nâng cao hiệu quả giáo dục lòng yêu nước và giữ gìn chủ quyền biển, đảo việt nam cho học sinh qua chủ đề “việt nam ở nửa đầu thế kỉ xix” trong chương trình lịch sử lớp 10, cấp trung học phổ thông
 14. skkn nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển năng lực tự giáo dục của học sinh trung học từ dạy học trải nghiệm
 15. skkn nâng cao tỉ lệ học sinh yêu thích học lịch sử địa phương qua hình thức hoạt động trải nghiệm thực địa gắn với làng nghề truyền thống địa phương
 16. skkn một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử, gây hứng thú trong học tập và nâng chất lượng bộ môn
 17. skkn tích hợp văn học cách mạng trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 2000 (lịch sử 12 ban cơ bản)
 18. skkn tích hợp tư liệu văn học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 19. skkn tổ chức việc tự học môn lịch sử cho học sinh lớp 12 góp phần nâng cao chất lượng tại trường thpt kiệm tân
 20. skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam ở trường thpt
 21. skkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn lịch sử
 22. skkn sử dụng sơ đồ trong dạy bài ôn tập, tổng kết lịch sử lớp 10, 11
 23. skkn các biện pháp sư phạm nhằm phát triển tư duy học sinh trong dạy học bài “phong trào dân chủ 1936 139” (lịch sử 12 – chương trình chuẩn)
 24. skkn sử dụng hệ thống các loại bài tập nhận thức trong bài “nước việt nam dân chủ cộng hòa từ sau ngày 2 9 1945 đến trước ngày 19 12 1946” ở chương trình nâng cao lịch sử lớp 12 thpt
 25. skkn ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học lịch sử ở trường thpt
 26. skkn biên soạn một số câu hỏi, bài tập lịch sử lớp 12 – lịch sử việt nam, giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2000 ôn thi học sinh giỏi
 27. skkn giải pháp nâng cao việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn lịch sử lớp 12 THPT
 28. skkn hướng dẫn học sinh cách học và làm bài tập lịch sử nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn bộ môn lịch sử ở bậc THPT
 29. skkn tạo hứng thú học tập lịch sử cho học sinh thông qua cách dẫn nhập bài học lịch sử
 30. skkn thiết kế và sử dụng đồ dùng trực quan từ thủ công đến công nghệ thông tin trong dạy học môn lịch sử
 31. skkn ứng dụng CNTT qua việc thiết kế một tiết dạy bằng giáo án điện tử lịch sử
 32. skkn ưu thế của phương pháp trực quan trong giảng dạy môn lịch sử
 33. skkn vận dụng thơ văn trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
 34. skkn xây dựng chuyên đề các cuộc cách mạng tư sản điển hình thời cận đại
 35. skkn xây dựng chuyên đề dạy học lịch sử 12 “những thắng lợi quân sự tiêu biểu của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946 1954”
 36. skkn xây dựng và vận dụng giáo án các loại hình hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử
 37. skkn phát triển tư duy học sinh trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930 ở trường trung học phổ thông
 38. skkn sử dụng bài tập trong dạy học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết lịch sử 12 trường thpt
 39. skkn sử dụng bài tập trong dạy học các bài ôn tập, sơ kết, tổng kết lịch sử 12 trường thpt
 40. skkn sử dụng bảng kiến thức trong dạy học lịch sử trên phần mềm power point
 41. skkn sử dụng hình ảnh tư liệu vào dạy học lịch sử ở trường phổ thông
 42. skkn sử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 – 1975 ở trường trung học phổ thông
 43. skkn sưu tầm và hướng dẫn sử dụng phim tư liệu trong dạy học góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử việt nam giai đoạn 1945 – 1954
 44. skkn kĩ năng tổng hợp kiến thức cơ bản theo vấn đề trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 45. skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh học tập và làm bài môn lịch sử thpt
 46. skkn một số kinh nghiệm về phương pháp dạy học lịch sử
 47. skkn áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy lịch sử
 48. skkn giải pháp đầu tư soạn giáo án cho một tiết dạy học lịch sử ở trường thpt
 49. skkn hướng dẫn học sinh ôn tập theo chủ đề môn lịch sử
 50. skkn khắc họa nhân vật” trong dạy học lịch sử lớp 10
 51. skkn sử dụng và thiết kế đồ dùng trực quan kết hợp câu hỏi nhận thức trong dạy học bài 12, SGK lịch sử 12, chương trình chuẩn)
 52. skkn vận dụng một số phương pháp dạy học lịch sử nhằm phát huy tính tích cực của học sinh ở trường thpt
 53. skkn xây dựng chuyên đề “quan hệ quốc tế từ 1945 đến 2000” trong dạy học lịch sử lớp 12
 54. skkn xây dựng tư liệu học tập các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh
 55. skkn lồng ghép âm nhạc trong dạy học lịch sử ( phần lịch sử việt nam từ 1919 đến 1954 lớp 12)
 56. skkn sử dụng phương pháp hệ thống hóa kiến thức và so sánh trong dạy học lịch sử 10
 57. skkn thực hiện dạy học tích hợp liên môn chương trình lịch sử lớp 12
 58. skkn tổng hợp một số kiến thức cơ bản theo vấn đề trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 1945
 59. skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử thông qua việc kết hợp văn học để gây hứng thú cho học sinh
 60. SKKN vận dụng điển tích trong dạy học lịch sử việt nam lớp 10
 61. SKKN –một số biện pháp tạo xúc cảm lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975
 62. skkn-Biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường THPT
 63. skkn giáo dục lòng yêu quê hương đất nước cho học sinh trong giảng dạy lịch sử địa phương và truyền thống nhà trường tại trường trung học phổ thông
 64. skkn sử dụng phương pháp tích hợp kiến thức môn ngữ văn vào dạy bài 12,16 lịch sử lớp 12
 65. skkn dạy học tích hợp liên môn trong bài 20 xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ x xv (lịch sử lớp 10 – ban cơ bản)
 66. skkn dạy học theo hướng phát triển năng lực người học thông qua bài 11 lớp 10 “tây âu thời hậu kì trung đại” (tiết 1)
 67. skkn dạy học dự án vào dạy học chủ đề “ sơ kết lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX” lịch sử 10 THPT
 68. skkn dạy học dự án vào dạy học chủ đề “ sơ kết lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XIX” lịch sử 10 THPT
 69. Skkn bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử thpt
 70. Skkn đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 12 thông qua việc rèn luyện học sinh làm bài tập
 71. Skkn xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông
 72. Skkn xác định nội dung và biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học lịch sử lớp 10thpt ban cơ bản
 73. Skkn vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học với chủ đề văn hóa việt nam từ thế kỉ x đến nửa đầu thế kỉ xix
 74. Skkn tổ chức dạy học chủ đề “các nước tư bản chủ nghĩa giai đoạn 1918 1945” nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh ở trường trung học phổ thông
 75. Skkn tích hợp văn học cách mạng trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 2000 (lịch sử 12 ban cơ bản)
 76. Skkn tích hợp kiến thức liên môn và tư tưởng đạo đức chủ tịch hồ chí minh vào giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1945 1954
 77. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn lịch sử 12 giai đoạn 1945 1954
 78. Skkn thiết kế bài giảng“phong trào tây sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ xviii” theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 79. Skkn tập cho học sinh tiếp cận lịch sử qua các tư liệu trong giảng dạy lịch sử ở trường phổ thông
 80. Skkn sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường thpt góp phần nâng cao chất lượng bộ môn ( phần lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại )
 81. Skkn sử dụng tư liệu lịch sử theo hướng phát triển năng lực học sinh khi dạy phần lịch sử phong kiến việt nam (từ thế kỉ x đến nửa đầu thế kỉ xix) ,lớp 10, ban cơ bản
 82. Skkn sử dụng phương pháp sơ đồ hóa để giảng dạy các tiết sơ kết , tổng kết trong chương trình sách giáo khoa môn lịch sử ( hệ thpt )
 83. Skkn sử dụng phương pháp graph vào dạy các bài ôn tập, tổng kết trong chương trình lịch sử thpt
 84. Skkn sử dụng một số bảng biểu góp phần nâng cao hiệu quả trong ôn tập môn lịch sử lớp 12
 85. Skkn sử dụng kiến thức liên môn để dạy học có hiệu quả bài 3 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia – chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh lớp 11 thpt
 86. skkn sử dụng đồ dùng trực quan theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy bài 21 “ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ và chính quyền sài gòn ở miền nam (1954 1965)” lớp 12
 87. skkn sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử bài 31 cách mạng tư sản pháp cuối thế kỉ XVIII (tiết 1) SGK 10
 88. skkn sử dụng di sản văn hóa phi vật thể bến tre nhằm nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử địa phương lớp 10 và 11
 89. skkn phát huy năng lực học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động học tập tìm hiểu di sản văn hóa
 90. skkn phát huy năng lực cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động ngoại khoá khoa học xã hội
 91. skkn nâng cao hiệu quả giáo dục lòng yêu nước và giữ gìn chủ quyền biển, đảo việt nam cho học sinh qua chủ đề “việt nam ở nửa đầu thế kỉ xix” trong chương trình lịch sử lớp 10, cấp trung học phổ thông
 92. skkn một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử 11 12
 93. skkn một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tuởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử 11 12
 94. skkn một vài kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh trong dạy học lịch sử, gây hứng thú trong học tập và nâng chất lượng bộ môn
 95. skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12
 96. skkn một số biện pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường thpt
 97. skkn một số biện pháp kết thúc bài học theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học lịch sử ở trường thpt
 98. skkn khai thác tài liệu tiểu sử nguyễn ái quốc trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930, lớp 12 thpt ban cơ bản
 99. skkn khai thác tài liệu tiểu sử nguyễn ái quốc trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1919 – 1930, lớp 12 thpt ban cơ bản
 100. skkn hướng dẫn học sinh một số dạng câu hỏi trong ôn thi thpt quốc gia (thptqg) phần lịch sử thế giới (1945 2000)
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng