Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý THPT (Skkn môn Địa lý lớp 10, 11, 12) [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lý THPT (Skkn môn Địa lý lớp 10, 11, 12) [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. Skkn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, ôn thi thpt quốc gia môn địa lí
 2. skkn nghiên cứu cải tiến kĩ thuật dạy học nhóm trong tiết lên lớp địa lí nhằm tối ưu hoá hiệu quả dạy học địa lí ở nhà trường trung học phổ thông
 3. skkn nâng cao kĩ năng biểu đồ và nhận xét cho học sinh trong ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn địa lí
 4. skkn một vài kinh nghiệm hướng dẫn ôn thi học sinh giỏi địa lí lớp 12
 5. skkn lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua môn địa lý lớp 10 bậc trung học phổ thông
 6. skkn hướng dẫn kĩ năng nhận dạng – vẽ biểu đồ nhận xét
 7. skkn học tập trải nghiệm sáng tạo trong chương trình địa lí 10 thpt
 8. skkn hệ thống hóa kiến thức môn địa lí lớp 10 dưới dạng sơ đồ tư duy góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy
 9. skkn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm kiến thức và kĩ năng thực hành địa lí dân cư việt nam
 10. skkn giáo dục kỹ năng sống trong môn địa lý lớp 11
 11. skkn giáo dục bảo vệ tài nguyên du lịch qua hoạt động trải nghiệm tại một số di tích, danh thắng ở địa phương cho học sinh lớp 12
 12. skkn phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học môn địa lí lớp 11 THPT
 13. skkn dạy học gắn liền với trải nghiệm sản xuất kinh doanh ở huyện diễn châu qua chủ đề địa lí công nghiệp lớp 12 THPT
 14. skkn giáo dục bảo vệ tài nguyên du lịch qua hoạt động trải nghiệm tại một số di tích, danh thắng ở địa phương cho học sinh lớp 12
 15. skkn giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, ôn thi THPT quốc gia môn địa lí
 16. skkn tổ chức dạy học địa lý địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm góp phần nâng cao kỹ năng sống cho HS THPT
 17. skkn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học địa lí địa phương lớp 12
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng