Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân THCS (Skkn môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân THCS (Skkn môn GDCD lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!
 1. Skkn đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học môn giáo dục công dân ở trường thcs
 2. Skkn sử dụng hình ảnh, video trong môn giáo dục công dân ở thcs
 3. Skkn sử dụng đồ dùng dạy học trong môn gdcd lớp 9
 4. skkn đổi mới hình thức tổ chức hoạt động học môn giáo dục công dân ở trường THCS
 5. Skkn nâng cao hiệu quả tích hợp nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong môn giáo dục công dân lớp 8, 9
 6. skkn “tích hợp tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở”
 7. skkn một vài kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn giáo dục công dân 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo
 8. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua các bài học đạo đức môn gdcd ở lớp 7
 9. skkn phương pháp giảng dạy môn giáo dục công dân theo hướng gắn với thực tiễn cuộc sống
 10. skkn dạy học tích cực gắn với thực tiễn cuộc sống trong giáo dục công dân ở trường THCS
 11. skkn một số giải pháp trong giáo dục đạo đức ở môn GDCD bậc THCS
 12. skkn phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở
 13. skkn cập nhật và sử dụng văn bản trong dạy học môn gdcd lớp 6.
 14. skkn “tích hợp tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở”
 15. skkn vận dụng kiến thức liên môn vào dạy một tiết học cụ thể trong môn gdcd lớp 7
 16. skkn tích hợp giáo dục pháp luật cho học sinh thcs qua môn giáo dục công dân
 17. skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân lớp 7
 18. skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học các buổii học đạo đức môn giáo dục công dân 9
 19. skkn sử dụng hình ảnh, video trong môn giáo dục công dân ở thcs
 20. skkn sử dụng đồ dùng dạy học trong môn gdcd lớp 9
 21. skkn phương pháp giảng dạy tiết hoạt động thực hành, ngoại khoá môn giáo dục công dân trong trường thcs
 22. skkn nâng cao hiệu quả tích hợp nội dung “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” trong môn giáo dục công dân lớp 8, 9
 23. skkn kinh nghiệm dạy học tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hồ chí minh trong môn giáo dục công dân lớp 7 và 8 ở trường thcs phan đình phùng
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng