Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc THCS (Skkn môn Âm nhạc lớp 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Âm nhạc THCS (Skkn môn Âm nhạc lớp 6, 7, 8, 9), tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn nâng cao chất lượng dạy và học ở nội dung âm nhạc thường thức trong môn âm nhạc ở THCS
 2. skkn một số biện pháp ghi nhớ tên nốt nhạc cho học sinh lớp 6 trường PTDT nội trú THCS krông ana
 3. skkn một số kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn âm nhạc lớp 7
 4. Skkn một vài phương pháp giúp học sinh say mê ham thích phân môn âm nhạc thường thức
 5. skkn phương pháp dạy phân môn học hát phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số ở trường PTDT nội trú THCS huyện krông ana
 6. skkn biện pháp gây hứng thú cho học sinh lớp 8 trong giờ học âm nhạc
 7. skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 học tốt môn âm nhạc ở trường thcs
 8. skkn phát huy tính sáng tạo của học sinh thông qua tiết âm nhạc ở THCS
 9. skkn phương phap tich hợp trong giảng dạy âm nhạc thcs
 10. skkn thiết kế trò chơi âm nhạc trong các tiết giảng dạy âm nhạc tự chọn khối lớp 6 ở trường THCS
 11. SKKN ứng dụng CNTT trong dạy học âm nhạc
 12. skkn một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn học hát tại trường thcs
 13. skkn một số biện pháp giúp học sinh học hiệu quả phân môn tập đọc nhạc 8
 14. skkn phương pháp dạy phân môn tập đọc nhạc
 15. skkn sử dụng di sản vào phân môn âm nhạc thường thức lớp 6
 16. SKKN một số biện pháp giúp học sinh thêm yêu thích môn học âm nhạc trong trường THCS
 17. skkn đổi mới phương pháp dạy học hát ở trường THCS
 18. skkn một số phương pháp dạy học môn âm nhạc bậc THCS nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh lớp 6
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng