Tuyệt kĩ hạ gục góc và khoảng cách trong hình học không gian

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: Tuyệt kĩ hạ gục góc và khoảng cách trong hình học không gian
📚 Nguồn: ST
📚 Pages: 50
📚 Định dạng: PDF
📚 Nội dung chính:
Bộ tài liệu gồm các kỹ năng giải toán chuyên đề góc và khoảng cách trong hình học không gian, là tài liệu tham khảo giá trị dành cho giáo viên và học sinh.
Mời các bạn tải tài liệu Tuyệt kĩ hạ gục góc và khoảng cách trong hình học không gian.
Link tải:
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1No6eMAr6JYhy3VTNITDTBNegt3OR-F2b/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng