Tổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 1 theo từng Unit kèm audio chương trình cũ

GIỚI THIỆU:
📚 Tên sách: Tổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 1 theo từng Unit kèm audio chương trình cũ (kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì)
📚 Nguồn: ST
📚 Pages: ...
📚 Định dạng: PDF
📚 Nội dung chính:
Bộ tài liệu Tổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 1 kèm audio chương trình cũ (kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì) theo từng unit.
Mời các bạn tải tài liệu Tổng hợp đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 1.
Link tải:
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1Onz6T2lfMmNE1GejDqFoVxuxEDEfBBD8/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng