Kỹ thuật CASIO đạt 5-8 điểm

Giới Thiệu
- Tên tài liệu: Kỹ thuật CASIO đạt 5-8 điểm.
- Tác giả: ST
- Nội dung chính: Tổng hợp các kỹ thuật giải toán bằng CASIO nhằm ôn tập hiệu quả trong các kỳ thi.
- Số trang: 345
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/12fbGE4VHEKiDIZPEYstCZGKij90ytlOF/preview[/linkxem] [linktai]https://mshare.io/file/Gy4FakoA[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng