Top 10 topics for Writing and Speaking parts of IELTS

Cụ thể, sách bao gồm:
➤ 10 topic quen thuộc trong bài thi IELTS:
  • Topic 1: Work and careers
  • Topic 2: Education and schooling
  • Topic 3: Children and families
  • Topic 4: Nature, the environment and energy
  • Topic 5: Culture, art and traditions
  • Topic 6: Healthcare, health and sport
  • Topic 7: Global challenges
  • Topic 8: Cities and infrastructure
  • Topic 9: Countryside and agriculture
  • Topic 10: Government and the authorities
➤ Ở mỗi topic chia đều theo từng phần thi Speaking và Writing, nêu câu hỏi, phân tích nhiệm vụ
➤ Ở mỗi topic, bạn được tham khảo bài luận mẫu để phân tích từ vựng, cấu trúc hay dùng cho Writing. Các bài mẫu band 9 được tổng hợp là nguồn tham khảo hữu ích.
LINK TẢI:
Link dự phòng: Download
Hướng dẫn download: tick vào ô "Tôi không phải người máy", chọn "Click here continue" , chờ 7s sau đó kéo xuống dưới => Ấn "Get Link"
Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng